...:: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ::...

jmerc2(پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان)

پایگاه اطلاع رسانیjmerc.ac.ir به منظورنشر یافته ها ودستاوردهای علمی وپژوهشی پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان در راستای توانمندی وارتقاء سطح سلامت جانبازان گرانقدر ، راه اندازی گردیده است . امید است از این طریق بتوانیم ضمن فراهم آوردن بستر مشارکت وارتباط علمی بامتخصصین ومحققین محترم زمینه ساز فردائی روشن برای تمام گروه های ایثارگری باشیم.

 
جمعه
آبان
1393
02
 

اوقات شرعیمدیریت اطلاع رسانی پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان