برگزاری هفدهمین هم اندیشی بررسی بیماران صرع مقاوم به درمان: درمان های نوین و کارگاه نورو مانیتورینگ مغز

 

این هم اندیشی در تاریخ 7 تیر ماه 1403 ساعت 14:30 برگزار خواهد شد. کلیه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق فرم زیر می توانند در این برنامه ثبت نام نمایند. به شرکت کنندگان در برنامه گواهی حضور اهدا خواهد شد.

اجباری *