جستجو

بررسي اتونوميك ديس رفلكسي در 50 مورد از بيماران ضايعه نخاعي در مركز ضايعات نخاعي استان گيلان

1

کد:SCI.1

نگارش :‌ سهيلا علي اكبري نيا

استاد راهنما:‌ دكتر شاهر ابراهيمي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

پایان نامه 72-73

 

 بررسي تأثير ژل روستاگلندين E2 تاپيكال در ايجاد اركشن در بيماران جانباز نخاعي اپميوتنت

2

کد:SCI.2

گزارش نهائي طرح تحقيقاتي

دكتر منصور كبيري

همكاران :‌محمد علي شاطالبي، دكتر فريدون رضواني اردستاني، مصطفي سلربافچي

طرح تحقیقاتی 76

 

بررسي اثرات و عوارض درمان خوراكي با sildenafil citrate جهت اختلال عملكرد نعوظ در جانبازان نخاعي در مراكز پزشكي بنياد جانبازان اهواز

3

کد:SCI.3

دكتر كريم ملايي،  دكتر شهريار امير حسني، دكتر كاميار توكلي طبسي ، دكتر كريم علي زاده

مقاله

 

طراحي وسيله كمكي جهت نوشتن براي معلولين قطع نخاع كوادري پلژي

4

کد:SCI.4

نگارش : ناتا طلوعي

استاد راهنما:‌ دكتر خانم بهار موسوي حجازي

دانشگاه آزاد تهران دانشكده هنر و معماري

پایان 83-84

بررسي افسردگي در گروهي از جانبازان انقلاب اسلامي

1

کد:PSY.1

نگارش: علي هزاريان

استاد راهنما:‌دكتر محمود منصور

دانشگاه آزاد اسلامي

پایان نامه 70-69  

 

بررسي رابطه ميزان افسردگي فرزندان جانبازان با نوع جانبازي و نحوة ارتباط با بذرافشاني

2

کد:PSY.2

نگارش :‌علي اكبر ويسسه

استاد راهنما :‌دكتر غلامعلي افروز

پایان نامه 79 

 

بررسي رابطه ميزان فشار رواني فرزندان جانباز با نوع جانبازي بدرافشان

3

کد:PSY.3

نگارش: احمد نو فلاح

استاد راهنما:‌دكتر احمد به پژوه

دانشگاه تهران دانكشده روانشناسي و علوم تربيتي

پایان نامه 78-79 

 

بررسي تأثيرات رواني بمباران شهر خرم آباد بروري كودكان صفر تا 7 ساله

4

کد:PSY.4

نگارش :‌ابراهيم موسوي نژاد

استاد راهنما: دكتر محمد تقي براهني

دانشگاه تهران دانشكده علوم تربيتي

پایان نامه 61-62

 

بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)

5

کد:PSY.5

نگارش : اصغر مجتهد زاده

استاد راهنما: دكتر قدرت ا... نادري

دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده تحصيلات تكميلي

پایان نامه 77

 

بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)

5

کد:PSY.5

نگارش : اصغر مجتهد زاده

استاد راهنما: دكتر قدرت ا... نادري

دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده تحصيلات تكميلي

پایان نامه 77

 

بررسي اختلالات روانپزشكي در مجروحين جنگ (جانبازان ) مراجعه كننده به بيمارستان فارابي كرمانشاه طي سالهاي 77-72

6

کد:PSY.6

نگارش : علي بگ دلباخته

استاد راهنما: سركارخانم دكتر فائزه تاتاري

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دانشكده پزشكي

پایان نامه 79

 

ميزان سازگاري شغلي جانبازان شهر تهران

7

کد:PSY.7

دكتر فرح لطفي كاشاني

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

طرح پژوهشي 81   تعداد صفحات:87

 

بررسي سلامتي رواني و ثبات شخصيت فرزندان 18-15 ساله جانبازان در اردوي تابستاني 81 تهران

8

کد:PSY.8

دكتر شكوفه راد فر

ناظر :‌دكتر نواب دريجاني

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

طرح پژوهشي 81   تعداد صفحات:115

 

سبب شناسي اختلال استرس پس از سانحه

9

کد:PSY.9

عوبدلي عيسي زادگان

 تعداد صفحات:120

 

بررسي عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

10

کد:PSY.10

سعيد محمد

ناظر: دكتر تولايي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح پژوهشی   تعداد صفحات:109

 

عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان انقلاب اسلامي

11

کد:PSY.11

گزارش نهايي

دكتر محمد خداياري فرد

مشاور: دكتر زهره سرمد

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 طرح پژوهشی 81   تعداد صفحات:7

 

بررسي انطباق پذيري و پايداري در برابر استرسها در جانبازان

12

کد:PSY.12

دكتر بهزاد گودرزي ملايري

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح تحقیقاتی 76-79  تعداد صفحات:209

 

بررسي مقدماتي ريشه هاي رواني، اجتماعي ، اقتصادي و علل گرايش اعزام جانبازان اعصاب و روان به تهران

13

کد:PSY.13

بالابيك نور محمدي ، مريم فلاحتي

مركز بهداشت رواني جانبازان

 طرح تحقیقاتی 74  تعداد صفحات:130

 

اعتبار و پايائي درصد از كارافتادگي در جانبازان اعصاب و روان

14

کد:PSY.14

بالابيك نور محمدي ، خياط جديدي

ناظر :‌دكتر سيد احمد واعظي

مركز بهداشت رواني جانبازان

 طرح تحقیقاتی 74  تعداد صفحات:103

 

طرح بازتواني جانبازان اعصاب و روان در دو استان خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد

15

کد:PSY.15

بالابيك نورمحمدي

ناظر : دكتر سيد احمد واعظي، دكتر سيد عباس تولايي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح تحقیقاتی   تعداد صفحات:191

 

عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

16

کد:PSY.16

سعيد محمد

پرسشنامه طرح تحقیقاتی   تعداد صفحات:32

 

بررسي عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

17

کد:PSY.17

سعيد محمد

ناظر: جناب دكترتولايي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح تحقیقاتی   تعداد صفحات:115

 

بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با مجرد جانبازان مونث

18

کد:PSY.18

سعيد محمد

مسعود دژكلام

    تعداد صفحات:78

 

بررسي احتمال آسيب مغزي در مجروحين جنگي موج گرفته در مقايسه با اسراي به اختلال استرس پس از سانحه، مجروحين عضوي مغز و افراد بهنجار

19

کد:PSY.19

جعفر عسگري

اساتيد همكار: دكتر محمد تقي براهني ، دكتر حسن فراشبندي و دكتر عبدالحميد شريعت

معاونت بهداشت و درمان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

كميته عالي تحقيقات و آموزش

پروژه‌تحقيقاتي 75   تعداد صفحات:190

 

بررسي انطباق پذيري و پايداري در برابر استرسها درجانبازان

20

کد:PSY.20

دكتر بهزاد گودرزي ملايري

طرح تحقیقاتی

 

اعتبار و پايائي درصد از كارافتادگي در جانبازان اعصاب و روان

21

کد:PSY.21

ب. نورمحمدي   ح. خياط جديدي

ناظر : دكتر سيد احمد واعظي

مركز بهداشت رواني جانبازان

 طرح‌تحقيقاتي 74  

 

بررسي تأثير حساسيت زدايي بر كاهش ميزان اضطراب، بدنبال دريافت حركات خاص محيطي در جابنازان 25% به بالاي شهر بوشهر سال 81

22

کد:PSY.22

سعيد پهلوان زاده

همكارن طرح رضا جيهري ،‌ طيبه مهرابي

طرح تحقیقاتی 79

 

بررسي ضايعات رواني  همسران جانبازان با ضايعات نخاعي

23

کد:PSY.23

بالا بيك نورمحمدي

معاونت بهداشت و درمان سازمان امور جانبازان

طرح تحقیقاتی 79   تعداد صفحات:15

 

بررسي عوامل موثر بر عدم گرايش جانبازان با حضور در اجتماعات مهم، تحممات ميادين ورزشي ...

24

کد:PSY.24

ابوطالب عبديلزاده

استاد مشاور: دكتر حسين بني فاظمه

سازمان امور جانبازان

اداره كل امور جانبازان استان آذربايجان غربي

  تعداد صفحات:126

 

اختلال پس از استرس تروماتيك (موج گرفتگي)

25

کد:PSY.25

اختلال پس از استرس تروماتيك (موج گرفتگي)

تحقيق68

 

بررسي وضعيت رواني – اجتماعي، اقتصادي و اپيدميولوژيك جانبازان اعصاب و روان و شيميايي مراجعه كننده به درمانگاه شهيد مدني بنياد جانبازان همدان 8 سال بعد از پايان جنگ

26

کد:PSY.26

مجري طرح : دكتر حسين ملكي اردبيلي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
 

اختلال استرس پس از سانحه و توانبخشي آسيب ديدگان جنگ

27

کد:PSY.27

تحقيق : بالا بيك نورمحمدي

زير نظر : دكتر سيد احمد واعظي

تحقيق

 

بررسي سيماي باليني بيماران مبتلا به chronic PTSD  در عوارض رواني ناشي از جنگ

28

کد:PSY.28

شهريار خاطري

استاد راهنما : دكتر مصطفي حمديه
 

بررسي ميزان افسردگي در جانبازان بالاي 70% معلوليت ساكن آسايشگاههاي استان تهران و عوامل موثر بر آن سال 79

29

کد:PSY.29

نگارش: عزيزه شجاعي نوده

استاد راهنما: دكتر سهيلي آزاد

دانشگاه علوم پزشكي تهران

پایان نامه

بررسی اثرات دراز مدت گازهای شیمیایی جنگ برروی تست های فونگسیون ریوی

1

کد:C.W.110

نگارش: رضا شهاب مقدم

استاد راهنما: دکتر محمدرضا غفاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پزشکی

پایان نامه 77    تعداد صفحات:38
 

عوارض مسمومیت با گازهای شیمیایی در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

2

کد:C.W.111

نگارش : سوسن عبدالهی

استاد راهنما: دکتر محمد گلشن

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه 69    تعداد صفحات:41

 

 بررسی تأثیر گازهای جنگی در ایجاد شکاف لب و کام در فرزندان مصدومین شیمیایی اصفهان

3

کد:C.W.112

نگارش : فرهاد خدادادی

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر پریچهر غلیانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه 76    تعداد صفحات:106

 

 بررسی تست های فونکسیونی ریوی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مصدومین جنگ شیمیایی ایران عراق

4

کد:C.W.113

نگارش : داود هادی

استاد راهنما دکتر محمدرضا غفاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پایان نامه تعداد صفحات:34

 

بررسی کمبود آلفایک آنتی تریپسین با علایم بالینی و اسپیرومتری در مصدومین شیمیایی

5

کد:C.W.114

نگارش: قدیر محمدی

استاد راهنما: دکتر خلیل انصارین

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

بررسی علائم بالینی ، آزمایشگاهی و اسپیرومتری مجروحین شیمیایی در مرکز پزشکی امام خمینی تبریز در مدت 10 سال

6

کد:C.W.115

نگارش : نسرین زنده دل

استاد راهنما: دکتر حسن حیدرنژاد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پایان نامه:73- 74 تعداد صفحات:65

 

مطالعه هیستولوژیک خلط 3 روزه مصدومین شیمیایی که بیش از 5 سال از مجاورت آنها با گاز خردل می گذرد ویروسی انواع آنومالی های اپی تلیال متاپلازی و دیسپلازی و تئوپلازی در آنها

7

کد:C.W.116

نگارش : سیمین میراخور سامانی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر تلقینی ، آقای دکتر حیدرنژاد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پایان نامه 72-71

 

 بررسی ضایعات و یافته های تصویری توسط CT-Scan در قسمت فوقانی دستگاه تنفس (تراشه) در مجروحین جنگی با گازهای شیمیایی

8

کد:C.W.117

نگارش : دکتر بهنام دیباجی نیا

استاد راهنما: دکتر محمد خواجوی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه 72-71 تعداد صفحات:70

 

اثر داروهای برونکودیلاتور در بیماران انسدادی ریه ناشی از ضایعه شیمیایی

9

کد:C.W.118

نگارش : مسعود همایونی ، مهران کاوش

استاد راهنما: دکتر امیرسلطانی ابهری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه 71-70 تعداد صفحات:59

 

بررسی تغییرات تستهای فونکسیون ریه (اسپیرومتری ) در مرحله حاد تمامی با گاز خردل در 130 مصدوم شیمیایی

10

کد:C.W.119

نگارش : علیرضا مظفری

استاد راهنما : دکتر محمد گلشن

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه 67 تعداد صفحات:59

 

بررسی پرحساسیتی در راههای هوائی مصدومین شیمیایی بدون علامت مراجعه کننده به بیمارستان ساسان

11

کد:C.W.120

مجری طرح : دکتر حمید سهراب پور

همکار طرح : دکتر محمد ملکی

معاونت بهداشت ودرمان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

طرح تحقیقاتی 76     تعداد صفحات:58

 

 مطالعه جامع آلودگي هواي شهري ، مدلسازي ELS و تدوين برنامه كنترل و مقابله با شرايط بحراني آلودگي هوا

12

کد:C.W.121

نگارش : نبي ال... منصوري

استاد راهنما: دکتر مجيد عباسپور

دانشگاه آزاد اسلامي

پایان نامه 69-70  تعداد صفحات:438

 

تجزيه بيولوژيكي دي كلرودي اتيل سولفايه (گاز خردل) توسط باكتري

13

کد:C.W.122

تحقیق : سيد جعفر موسوي

استاد راهنما :‌غلامحسين رياضي

دانشگاه تهران مركز تحقيقات بيوشميي بيوفيزيك

طرح تحقیقاتی تعداد صفحات:187

 

بررسی عوارض دیررس گازهای شیمیایی در جانبازان استان اصفهان «عوارض ریوی»

14

کد:C.W.123

نگارش : فریبرز مکاریان ، اکبر ارجمند پور

استاد راهنما : دکتر محمد گلشن

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه 71  تعداد صفحات:21

 

بررسی تأثیر ورزشهای تنفسی بر عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی شهرستان خرم آباد سال 81

15

کد:C.W.124

نگارش : خدیجه حیدری زاده

اساتید راهنما : نیره براهیمی ، علیرضا قمری سرابی ، دکتر حمید علای مجد ، فریده یغمائی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه 82  تعداد صفحات:116

 

بررسی پارامترهای اسپیرومتری در مجروحین شیمیایی

16

کد:C.W.125

نگارش : قائمعلی میش هست فمی

اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر معتمدی ، دکتر افتخار حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه 67  تعداد صفحات:58

 

بررسی سرفه در مجروحین شیمیایی

17

کد:C.W.126

نگارش : دکتر حمید پورتاجی

استاد راهنما : دکتر حسین الیاسی

علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه 72  تعداد صفحات:54

 

بررسی عوارض بمبهای شیمیایی مجروحین شیمیایی بیمارستان لقمان

18

کد:C.W.127

نگارش: سید ابوالقاسم موسوی

استاد راهنما: دکتر جلالی

دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه 62-63  تعداد صفحات:78

 

بررسی اثرات تأخیری گاز خردل بر آزمونهای عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی

19

کد:C.W.128

نگارش : نسرین نژاد سروری علی ابراهیمی

اساتید راهنما: دکتر محسن جا نقربانی ، دکتر مهدی حیاتبخش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  تعداد صفحات:84

 

اثر داروهای برونکودیلاتور در بیماران انسدادی ریه ناشی از ضایعه شیمیایی

20

کد:C.W.129

نگارش : مسعود همایونی ، مهران کاوش

استاد راهنما : امیر سلطانی ابهری

علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه 64  تعداد صفحات:52

 

بررسی عینی عوارض دیررس دستگاه تنفس و سیستم اعصاب و روان در یکهزار و پانصد مصدومین شیمیایی گاز خردل گوگرد

21

کد:C.W.130

نگارش : محمد پرچمی قضائی

استاد راهنما : دکتر مهدی بلالی

علوم پزشکی مشهد

پایان نامه 72-73  تعداد صفحات:182

 

بررسی اثرات دیررس بمبهای شیمیایی و گاز خردل ابر الکترون میکروسکوپی مخاط تنفسی نگارش

22

کد:C.W.131

استاد راهنما : دکتر سهرابپور

علوم پزشکی شهید بهشتی

  تعداد صفحات:5

 

بررسی عوارض ریوی در بیماران مراجعه کننده بهبخش مسمومیت بیمارستان لقمان

23

کد:C.W.132

نگارش : علی خوشکار

استاد راهنما : دکتر حمید سهراب پور

پایان نامه 69-70  تعداد صفحات:274

 

مطالعه و بررسی اثرات مواد شیمیایی جنگی بر بافتهای پوشش جلدی

24

کد:C.W.133

نگارش : سید محد حسینی تصدی

استاد راهنما : دکتر پادماکار چیت نیس

مدرسه تربیت مدرس

پایان نامه 65  تعداد صفحات:188

 

بررسی تعیین شیوع نرودرماتیت در جانبازان شیمیایی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بقیه ا... در نیمه دوم سال 80

25

کد:C.W.134

نگارش : غلامرضا باربدست

استاد راهنما : دکتر سید مسعود داودی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

پایان نامه 81

 

يافته هاي كيمينو پاتولوژيك سيستم آندوكربن در شهداي خردل گوگردي

26

کد:C.W.135

نگارش :‌فرشته جماني گهر

استاد راهنما :‌دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

طرح تحقیقاتی 81   تعداد صفحات:152

 

بررسی بیماریهای پوستی در ارتباط با جنگ و روشهای درمان و پیشگیری 

27

کد:C.W.136

نگارش : احمد انقیاد

استاد راهنما : دکتر تعدادی

علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه 65    تعداد صفحات:80

 

تعیین شیوع خارش مزمن در بین جانبازان شیمیایی 8 سال دفاع مقدس مراجعه کننده به کلینیک شیمیایی بقیه ا...  

28

کد:C.W.137

نگارش : محمد حسین زارع زاده مهریزی

استاد راهنما : دکتر سعید کشاورز

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

پایان نامه 80-81

 

بررسی ضایعات پوستی در شهدای شیمیایی خردل

29

کد:C.W.138

نگارش : مایکل باقری

استاد راهنما : حسین الیاسی

علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه 79-80

 

بررسي شيوع تومورهاي پوستي در جانبازان شيميايي 17 استان غربالگري شده كشور بين سالهاي 77-76

30

کد:C.W.139

نگارش فرزانه سادات چاوشي

استاد راهنما :‌دكتر سيد معسود راه وردي

پایان نامه 79-80

 

بررسی کلینیکی و پاتولوژی ضایعات پوستی ناشی از گاز خردل

31

کد:C.W.140

نگارش : دکتر مسیح السادات امینی جواهری

اساتید راهنما : دکتر منصور مهزاد ، دکتر علی مومنی

علوم پزشکی اصفهان

پایان نامه  تعداد صفحات :57

 

بررسی عوامل باکتریایی و قارچی ایجاد کننده بلفاریت در جانبازان شیمیایی و مقایسه آن با بیماران بلفاریتی غیر شیمیایی

32

کد:C.W.141

نگارش : علیرضا لطفی کیان

استاد راهنما : دکتر فرید کریمیان

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پیراپزشکی

پایان نامه 75-76  تعداد صفحات :148

 

بررسی اثرات دراز مدت گاز خردل در چشم و 216 مورد گزارش

33

کد:C.W.142

نگارش: دکتر خسرو جدیدی

استاد راهنما: دکتر محمد علی جوادی

علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه     تعداد صفحات :138

 

بررسی پیامد پیوند الوگرافت لیبوس در جانبازان شیمیایی

34

کد:C.W.143

نگارش : شهاب الدین رسولی

استاد راهنما و ناظر : دکتر بهران عین الهی ، دکتر کاظم مقدم ، دکتر نادری

پایان نامه

 

بررسی اثر مهاجری ایندومتاسین بر ضایعات چشمی نای از سولفورموستارد در چشم خرگوش

35

کد:C.W.144

نگارش رقیه زارع کمالی مسلکی

استاد راهنما: سید ناصر استاد ، عباس کبریایی زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درامنی شهید بهشتی دانشگاه دارو سازی

پایان نامه 76-77 

 

بررسي اثر Capscin ‌و ايندو متاسين برروي آثار چشمي سولفور موستارد

36

کد:C.W.145

نگارش : مهرداد كشاورز

استاد راهنما: عباس كبريائي زاده

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي دانشگاه داروسازي

پایان نامه 75-76  

 

صدمات جشمی ناشی از جنگ و معرفی چند نمونه

37

کد:C.W.146

نگارش : فضل ا... مرشدی زاد

استاد راهنما: دکتر علیرضا خدائیانی

دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده پزشکی

پایان نامه 64-65

 

بررسی عوارض دیررس چشمی گاز خردل در مصدومین شیمیایی

38

کد:C.W.147

نگارش : محمد جوان کیان ، سجاد نادری

استاد راهنما : دکتر سید علی میردهقان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده پزشکی

پایان نامه

 

مقايسه اثرات سالبوامول و تركيب آن با اپيراتروپيوم برومايد در 30 تن از مجروحين شيميايي جنگ تحميلي

39

کد:C.W.148

نگارش :‌منصور حسيني

استاد راهنما: دكتر بهرام مهرتاش

پایان نامه 76-77   تعداد صفحات: 81

 

مقايسه خواص داروهي گياهي مختلف ضد سرفه و موكوليتيك جهت استفاده در درمان مصدومين شيميايي

40

کد:C.W.149

نگارش: مهرداد صلاح منش

استاد راهنما :‌دكتر فرهاد روشن خليلي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 72   تعداد صفحات: 161

 

مطالعه دگرگوني آنزيمي تركيبات ارگانوفسفره (تابون) توسط باكتري و جدا سازي آنزيم

41

کد:C.W.150

نگارش: جواد محيطي

استاد راهنما : غلامحسين رياضي

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده پزشكي

پایان نامه 68

 

تهيه پادتن بر عليه گاز تابون

42

کد:C.W.151

نگارش : محمد حسين صنعتي

استاد راهنما: دكتر ظهير محمد حسن ، دكتر محمد تقي خاني

دانشگاه تربيت مدرس گروه پزشكي

پایان نامه 67   تعداد صفحات: 172

 

بررسي اثرات گاز خردل برروي اندام زايي جنين موش سوري نژاد

43

کد:C.W.152

نگارش: مسعود كشوري

استاد راهنما : دكتر كاظم پريور ،‌دكتر علي حائري روحاني

دانشگاه تهران دانشكه علوم

پایان نامه    تعداد صفحات: 82

 

مقايسه اثرات سالبوتامول و تركيب آن با ايپراتروپيوم برومايد combirent در 30 تن از مجروحين شيميايي جنگ تحميلي

44

کد:C.W.153

نگارش : منصوره حسيني ، شيرين رهبريان

استاد راهنما: دكتر بهرام مهرتاش

پایان نامه 76-77  

 

 بررسي نوع و دزاژ داروهاي روانگردان تجويز شده در جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشي از جنگ تحميلي در استان اصفهان درسال 76

45

کد:C.W.154

نگارش : مهدي حاجي باقري ، محمد رنجكش

استاد راهنما : دكتر غلامحسين احمدزاده

پایان نامه76      تعداد صفحات: 54

 

يافته‌هاي آسيب شناسي در مجروحين و شهداي بمبارانهاي شيميايي

46

کد:C.W.155

نگارش : زهرا گيلاني

استاد راهنما:‌دكتر عباس شكور

دانشگاه تربيت مدرس گروه پزشكي

پایان نامه      تعداد صفحات: 175

 

پيشگيري، حفاظت و درمان آلودگيهاي شهري با گازهاي شيميايي جنگي

47

کد:C.W.156

نگارش : اكبر خدادادي

استاد راهنما : دكتر ناصر جلالي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 72-73   تعداد صفحات: 150

 

عوارض كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ تحميلي

48

کد:C.W.157

نگارش : سيد حسن كافي زاده هاشمي

استاد راهنما : دكتر محمود فرهودي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پایان نامه 64-65   تعداد صفحات: 76

 

بررسي ميزان آگاهي مراقبين در رابطه با مراقبتهاي ويژه از مصدومين شيميايي در بيماستان‌هاي منتخب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

49

کد:C.W.158

نگارش : فضل ا... احمدي

دانشگاه تربيت مدرس

پایان نامه 68  

 

بررسي تغييرات مرفولوژي سلول V79 با اثر دادن خردل سولفوره

50

کد:C.W.159

نگارش محمدرضا نم نما

اساتيد راهنما :‌دكتر ناصر مقصودي ، دكتر سيد احمد افتخاري حسيني

دانشگاه تربيت مدرس

پایان نامه 68

 

بررسي و شناسايي متابوليت‌هاي گاز خردل در بعضي از مايعات بيولوژيك (خون و ادرار)  

51

کد:C.W.160

نگارش : دردي قوبق

استاد راهنما : محمد تقي خاني

دانشگاه تربيت مدرس

پایان نامه 67  

 

ارزيابي اثرات حفاظتي تركيب آنتي دوتها در مصدومين حاد گاز خردل در موش سوري (تيوسولفات سديم N- استيل سيستئين و سيستئين)

52

کد:C.W.161

نگارش : محمود رحمن خواه

استاد راهنما : دكتر علي حائري

پایان نامه      

 

بررسي تغييرات هيستوپاتولوژي سولفور موستارد برروي پارانشيم كبد موش آزمايشگاهي بزرگ RAT

53

کد:C.W.162

نگارش : لعيا قهاري

استاد راهنما:‌دكترحسين دستنورد

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا....

پایان نامه 76  

 

بررسي مكانيسم پليمريزاسيون ميكروتربولها در حضور خردل

54

کد:C.W.163

نگارش :‌پرويش فرزانه

استاد راهنما:‌دكتر غلامحسين رياضي

دانشگاه تهران مركز تحقيقات بيوشيمي – بيوفيزيك

تعداد صفحات: 164

 

اثرات حفاظتي N-A استيل سيستئين و نيوسولفات سديم در مسموميت حاد گاز خردل

55

کد:C.W.164

نگارش : محمدرضا اناري

استاد راهنما

دانگشاه علوم پزشكي مشهد

پایان نامه 66-67  

 

بررسي اثرات اسلحة شيميايي گاز خردل روي سيستم ادراري

56

کد:C.W.165

نگارش : جهانگير سالاري كمانگر

استاد راهنما: دكتر حسين الياسي

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده پزشكي

پایان نامه      

 

اثر تك دوز سولفور موستارد برروي سرعت هدايت عصبي و الگوي الكتروميوگرافي در موش بزرگ آزمايشگاهي 

57

کد:C.W.166

نگارش :‌عليرضا شهرياري

استاد راهنما: عليرضا عسگري

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... گروه فيزيولوژي و بيوفيزيك

پایان نامه 80

 

روشهاي جراحي در مجروحين شيميايي 

58

کد:C.W.167

نگارش : دكتر سعيد مرزبان راد

استاد راهنما دكتر مسعود صالح

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده پزشكي

پایان نامه 68    تعداد صفحات:36

 

بررسي اثرات و عوارض گازهاي شيميايي در مجروحين جنگي

59

کد:C.W.168

نگارش : علي چمن آرا

استاد راهنما :‌دكتر محمد قاسمي برومند

دانگشاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

پایان نامه 71-72    تعداد صفحات:146

 

بررسي اثرات ديررس مسموميت با گاز جنگي خردل گوگرددار

60

کد:C.W.169

نگارش : مصطفي صديق

استاد راهنما: دكتر مهدي بلالي

دانشگاه علوم پزشكي مهشد

پایان نامه 65-66    تعداد صفحات:95

 

مطالعه T3, T4 TSH سرم و پارامترهاي سيستم اميني هومورال در جانبازان شيميايي كه حداقل 11 سال از مصدوميت آنها با گاز خردل گذشته است

61

کد:C.W.170

نگارش :‌فرزانه شيخ الاسلامي

استاد راهنما : دكتر غلامعلي نادري

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم پزشكي

پایان نامه     تعداد صفحات:158

 

بررسي نكروپسي مغز استخوان شهيدان گاز خردل و شاهد در 75 نفر در بيمارستان طالقاني

62

کد:C.W.171

نگارش : محجوبه قنبر نژاد

استاد راهنما : دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 71    

 

مقايسه نكروپسي بيضه در شهيدان گاز خردل (بيمارستان لقمان) با شاهدان (بيمارستان طالقاني) در فاصله سلاهاي 62 تا 67

63

کد:C.W.172

نگارش : فريد عطار

استاد راهنما : دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 78   

 

بررسي و مطالعه عفونتهاي قارچي در مجروحين جنگي و مصدومين شيميايي

64

کد:C.W.173

نگارش : محمد قهري

استاد راهنما:‌دكتر مسعود امامي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

پایان نامه 66-67   

 

اثرات چشمي گازهاي شيميايي طاول زا خردل

65

کد:C.W.174

نگارش : حميد رضا رياني

استاد راهنما:‌سيد مسيح هاشمي

دانشگاه علوم پزشكي ايران

پایان نامه 71-72  

 

مطالعه ايمونولوژيكي و سيمتوژنتيكي مصدومين شيميايي جنگ تحميلي در معرض گاز خردل قرار گرفته با فلوسيتتومتر

66

کد:C.W.175

نگارش : حميد رضا رياني

استاد راهنما:‌سيد مسيح هاشمي

دانشگاه علوم پزشكي ايران

پایان نامه   تعداد صفحات:117  

 

مقايسه ايمونوفنوتايپ و سيتوژنتيك لنفوسيتهاي غير طبيعي (آتي پيك) و طبيعي مصدومين شيميايي با افراد سالم در استان اصفهان سال 1367 هجري خورشيدي

67

کد:C.W.176

نگارش : محدرضا عزيزي

استاد راهنما: دكتر فريبرز مكاريان ، دكتر مينواديب

پایان نامه 76    تعداد صفحات:225  

کد:C.W.177

نگارش : دكتر محمد صادق حسن زاده

استاد راهنما : دكتر حيدرعلي اسماعيلي

دانشگاه تبريز

پایان نامه 78-79    تعداد صفحات:70  

 

اثر كورتيكو استروئيد در جلوگيري از بروز بيماريهاي تحديدي ريوي در مجروحين شيميايي گاز خردل

69

کد:C.W.178

نگارش مهناز اردي بازار

استاد راهنما :‌خليل انصارين

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پایان نامه 70-71    

 

بررسي فراواني نسبي لوسي ميلوئيد مزمن GML در مصدومين شيميايي استان اصفهان توسط آزمون CBC و رنگ آميزي سيتوشيماييي الكالين فسفاتاز كلوسيتي

70

کد:C.W.179

نگارش : نادر ستاري

اساتيد راهنما: دكتر مصطفي قانعي، دكتر عباسعلي پور آذر

پایان نامه 76    تعداد صفحات:104  

 

بررسي و عملكرد سلولهاي رده مونوسيتي به كمك ماركدهاي سطحي توسط دستگاه فلوسيتومتر در مجروحين شيميايي جنگ تحميلي عراق عليه ايران

71

کد:C.W.180

نگارش : شيوا پور كاوه

استاد راهنما:‌دكتر زهير محمد حسن

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 76-77    تعداد صفحات:148  

 

مقايسه ميزان بروز بدخيمي در جانبازان شيميايي 35-18 ساله در معرض با گاز خردل در مقايسه با گروه شاهد در سالهاي 72-68

72

کد:C.W.181

نگارش :‌دكتر علي ابوطالبي

استاد راهنما:‌دكتر اردشير طالبي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پایان نامه     تعداد صفحات:62  

 

بررسي سرولوپلسميني ، كوليني استراز و آنزميهاي كبدي در مجروحين شيميايي

73

کد:C.W.182

نگارش : زهرا زركوب

استاد راهنما: دكتر محمد رهباني ، دكتر خليل انصارين

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پايان نامه 70-71       تعداد صفحات:59  

 

جنگ شيميايي و اثر گازهاي مختلف روي اعضاء مختلف رزمندگان

74

کد:C.W.183

نگارش : رمضان رواني

استاد راهنما: دكتر محمد اسماعيل اكبري

علوم پزشكي اصفهان

پايان نامه 66       تعداد صفحات:63  

 

كارسينوژ گاز خردل گوگردي و بررسي موارد

75

کد:C.W.184

نگارش : شهين فوقي

استاد راهنما : دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پايان نامه 62       

 

  بررسي ايمونوژنيسته گاز خردل به روش فلوروايمونواسي FIA

76

کد:C.W.185

نگارش : غلامعلي بانگي پور فرد

استاد راهنما : دكتر ربابه رضائي پوركادوست

دانشگاه تربيت مدرس

پايان نامه     تعداد صفحات:256       

 

تأثير تركيبات الكيله كننده (ردل ها ) برروي كروماتين

77

کد:C.W.186

نگارش : مهوش خدابنده شهركي

استاد راهنما : دكتر عذرا رباني چادگاني

دانشگاه تهران مركز تحقيقات بيوشيمي – بيوفيزيك

پايان نامه68      تعداد صفحات:170

 

مطالعه طريقه ورود خردل سولفور موستارد به داخل سلول در vivr

78

کد:C.W.187

نگارش : علي معاضه ي

استاد راهنما : دكتر نادر مقصودي دكتر سيد احمد افتخار حسيني

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم پزشكي

پايان نامه67      

 

بررسي وضعيت ايمني سلولهاي NK در افرادي كه در معرض گاز خردل قرار گرفته‌اند

79

کد:C.W.188

نگارش محمود رئيس المحدئين

استاد راهنما :‌دكتر زهير محمد حسن

دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم پزشكي

پايان نامه75    تعداد صفحات:205      

 

بررسي اثر گازهاي شيميايي (عمدتاً موستارد) برروي نوتروفيلهاي مصدومين جنگ تحميلي

80

کد:C.W.189

نگارش : ابراهيم هوشيار

استاد راهنما: زهير محمد حسن

دانشگاه علوم پزشكي ايران – دانشكده پيراپزشكي و علوم پايه

پايان نامه76    تعداد صفحات:134     

 

بررسي تغييرات روي و چند فاكتور وابسته در سرم مجروحين شيميايي

81

کد:C.W.190

نگارش : سيد جمال قائم مقامي هزاوه

استاد راهنما:‌دكتر علي كشاورز دهنو

دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده بهداشت

پايان نامه66-67    تعداد صفحات:134     

 

بررسي وضعيت لنفوسيتهاي كمك كننده (D4+) و سركوبگر (CD8+ ) در خون مصدومين شيميايي مراجعه كننده به بيمارستان بقيه ا... در سالهاي 80- 78

82

کد:C.W.191

نگارش : زهرا محمدي ضرون

استاد راهنما: دكتر حسن محمد حسيني اكبري

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا....، دانشكده پزشكي گروه پاتولوژي

پايان نامه81    تعداد صفحات:68     

 

بررسي اثرات گازهاي شيميايي (عمدتاً موستارد) برروي لنفوسيت T  (CD+4/CD+8, CD+2+ در مصدومين شيميايي

83

کد:C.W.192

نگارش زهرا پور نقشيينه

استاد راهنما:‌ دكتر خوانساري

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پايان نامه 73-74         

 

بررسي پيامد 2 ساله پيوند الوگرافت ليمبوس در جانبازان شيميايي در مركز آموزشي درماني بقيه الاعظم

84

کد:C.W.193

نگارش:‌ذوالفقار سليماني

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا....

پايان نامه 82

 

بررسي عوارض مزمن گاز شيميايي خردل بر لنفوسيت‌هاي B در مصدومين جنگ تحميلي

85

کد:C.W.194

نگارش : شيلا حمزه پور

استاد راهنما: دكتر زهير محمد حسن

دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده داروسازي

پايان نامه76-77    تعداد صفحات:151    

 

مطالعه سلولهاي طبيعي (NK) در مجروحين شيميايي

86

کد:C.W.195

نگارش :‌لادن قطبي

استاد راهنما:‌ زهير محمد حسن

دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دانشكده پزشكي

پايان نامه   تعداد صفحات:166

 

بررسي عوارض ديرر گازهاي شيميايي جنگي در جانبازان استان اصفهان عوارض آندوكوين  

87

کد:C.W.196

نگارش: حميد روحي بروجني ، دكتر قربانعلي رحيميان

استاد راهنما: دكتر مسعود اميني

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پايان نامه71   تعداد صفحات:123

 

بازيابي (دوباره فعال سازي) آنزيم استيل كولين استراز (AchE) مهار شده با عامل تابوني توسط تركيبات اكايم Oximes   

88

کد:C.W.197

نگارش : غلامعلي نادري

استاد راهنما:‌ زهير محمد حسن

دانشگاه تربيت مدرس

پايان نامه68    تعداد صفحات:339

 

بررسي آثار محافظتي آنتاگونيت هاي substance P بر ضايعات چشمي نيتروژن و سولفور موستارد

89

کد:C.W.198

نگارش: فرشيد مظاهري تهراني

استاد راهنما: دكتر عباس كبريايي زاده ، دكتر عباس شفيعي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

پايان نامه 72-73   

 

ضايعات چشمي بمبهاي شيميايي (گاز خردل) در بيماران مراجعه كننده به مركز چشم پزشكي نيكوكاري در طي جنگ تحميلي

90

کد:C.W.199

نگارش : هاله آيت الهي

استاد راهنما: جناب آقاي دكتر داود قره باغي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پايان نامه 68-69   

 

بررسي عوارض و تأثيرات چشمي گازهاي شيميايي در مجروحين جنگي و نحوة درمان آنها 

91

کد:C.W.200

نگارش : مرتضي محسني

استاد راهنما: دكتر بهرام عين الهي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پايان نامه 75-76   

 

بررسي ضايعات چشمي از مواد شيميايي بكار برده شده در جنگ تحميلي در مركز پزشكي امام حسين  

92

کد:C.W.201

نگارش: مرضيه برادراني

استاد راهنما:‌دكتر هاشم قديم

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تعداد صفحات:57  

 

بررسي عوارض ديررس چشمي گاز خردل در مصدومين شيميايي  

93

کد:C.W.202

نگارش :‌محمد جوادكيان ، سجاد نادري

استاد راهنما:‌دكتر سيد علي ميردهقاني

دانشگاه شهيد بهشتي

پایان نامه 71-72

 

بررسي اثر گاز خردل در مجروحين شيميايي جنگ تحميلي و رابطه اثر آن روي سگمان قدامي چشم با ضايعات ريوي

94

کد:C.W.203

نگارش: دكتر رامين اميني

استاد راهنما:‌دكترم محمدرضا صدقي پور

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پایان نامه 81-82    تعداد صفحات:33

 

تعيين شيوع عيوب انكساري درجانبازان شيميايي آلوده به گاز خردل 

95

کد:C.W.204

نگارش :‌عزيزالله فخري فخر آبادي

استاد راهنما: دكتر خسرو جديدي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... دانشكده پزشكي

پایان نامه    

 

بررسي ايمونوژنيسته گاز خردل به روش فلوئور و ايمئواسي (FIA)

96

کد:C.W.205

نگارش غلامعلي بانگي

استاد راهنما: دكتر ربابه رضائي پور كاردوست

دانشگاه تربيت مدرس در رشته اميني شناسي

پایان نامه    تعداد صفحات:262

 

نمايش اثرات جهش زايي گاز خردل و مشتقات آن در ادرار مجروحين شيميايي

97

کد:C.W.206

نگارش : فرخنده پوراسماعيلي

استاد راهنما: عبدالجبار موسوي

دانشگاه تربيت مدرس

پایان نامه   

 

مطالعه تأثير داروهاي موثر بر سيستم ايمني متعاقب آلودگي با گاز خردل

98

کد:C.W.207

نگارش :  معصومه ابتكار

استاد راهنما: دكتر زهير محمد حسن

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم پزشكي

پایان نامه 68    تعداد صفحات:98

 

بررسي اثرات گاز خردل گوگردي برروي سيستم مغزي در شهيدان جنگ تحميلي در فاصله سال‌هاي 67-62

99

کد:C.W.208

نگارش: مريم السادات اميني

استاد راهنما : دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 77    

 

چگونگي تشيخص و درمان مجروحين با گاز جنگي اعصاب

100

کد:C.W.209

نگارش : اميد جمال زهي

استاد راهنما :‌دكتر مهدي بلالي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پایان نامه 65-66    تعداد صفحات:82    

 

بررسي اثرات ديررس عامل خردل گوگرددار بر ميزان باروري مصدومين جنگ تحميلي عراق عليه ايران

101

کد:C.W.210

نگارش : احمد پيرزاده مقدم ،‌محسن كاهاني ميري

استاد راهنما:‌دكتر رضا مهدوي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشكده پزشكي

پایان نامه 75-76    تعداد صفحات:84    

 

بررسي ناهنجاري‌هاي مادر زادي در فرزندان مصدومين شيميايي

102

کد:C.W.211

نگارش :‌مجيد ميرزائي ، رضا ايماني

استاد راهنما:‌دكتر پيلاني

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پایان نامه 74-75    تعداد صفحات:41    

 

بررسي اپيدميولوژيك سرانجام حاملگي در همسران مصدومين شيميايي جنگ تحميلي عراق عليه ايران در استان كرمان

103

کد:C.W.212

نگارش : نيلوفر ناظميان

استاد راهنما:‌دكتر منصور كرماني

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا.... دانشكده پزشكي

پایان نامه 80        

 

بررسي انواع عوامل باكتريابي و قارچي دخيل در بلفاريت جانبازان شيميايي و مقايسه آن با بيماران بلفاريتي غير شيميايي

104

کد:C.W.213

نگارش : عليرضا لطفي كيان

استاد راهنما: دكتر فريد كريميان

دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشكده پيراپزشكي

پایان نامه 75-76    تعداد صفحات:150       

 

بررسي كاشكسي و كاهش وزن در مجروحين شيميايي

105

کد:C.W.214

نگارش سيد اكبر ميرعرب

استاد راهنما :‌دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پایان نامه 65-66    تعداد صفحات:77       

 

 بررسي عوارض ديررس گازهاي شيميايي جنگي در جانبازان استان اصفهان

106

کد:C.W.215

نگارش :‌دكتر فرشاد روغني ، دكتر محمد حسن امامي

استاد راهنما:  دكتر بيژن ابراهيمي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پایان نامه 71        

 

بررسي ميزان باروري در مصدومين گازهاي شيميايي (مردان)

107

کد:C.W.216

نگارش :‌مژگان حقيقي

استاد راهنما دكتر زهرا علامه

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پایان نامه 79   تعداد صفحات:80        

 

مطالعه اثرات ويتامين – آ ، ويتامين – ث و عصاره سير بر روي اثارت جهش زائي گاز خردل

108

کد:C.W.217

نگارش : سيد مجتبي محدث اردبيلي

استاد راهنما:‌دكتر عبدالجبار موسوي

دانشگاه تربيت مدرس

پایان نامه 68   تعداد صفحات:122       

 

اثرات سيتوژنتيكي گاز خردل در مجروحين شيميايي

109

کد:C.W.218

نگارش : سيد ابوالفضل حسيني

استاد راهنما:‌دكتر پروين مهدي پور

دانشگاه تربيت مدرس

  تعداد صفحات:102       

 

گراقيت ناشي از گاز موستارد 

110

کد:C.W.219

نگارش : دكتر مسيح هاشمي خوارسگاني

استاد راهنما: دكتر حسن رزمجو

پایان نامه 65-66         

 

Skin manifestions following mustard gas exposure (CTHESIS)

111

کد:C.W.220

نگارش : احمد مرادي

استاد راهنما: دكتر صودافي

دانشگاه شيراز

پایان نامه 67        

 

گاز خردل، خواص فيزيكي و شيميايي تأثير برروي سيستمهاي مختلف بدن

112

کد:C.W.221

تعداد صفحات:94

        

 

گاز شيميايي جنگي و تأثير آن برروي سيستمهاي مختلف بدن

113

کد:C.W.222

تعداد صفحات:122

 

بررسي مشخصات باليني و پاتولوژيك ضايعات پوستي مصدومين شيميايي در مرحله مزمن و تعيين عوارض ديررس پوستي حاصل از گازهاي شيميايي

114

کد:C.W.223

محققين: دكتر تورج رشيدي، دكتر فرخ قوام، دكتر آذرميدخت علمداري، دكتر آرش رشيدي، دكتر كورش اعتماد، دكتر مجد آذر

بنياد مستضعفان و جانبازان استاد آذربايجان غربي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي

طرح‌تحقيقاتي76   تعداد صفحات:21

 

بررسي جهش در ژن P53 در مصدومين شيميايي مبتلا به سرطان ريه به روس ايمونوهيستوشيسي

115

کد:C.W.224

سرپرست طرح :‌دكتر مصطفي قانعي

ناظر : دكتر فرزاد پناهي

مجريان :‌دكتر عليرضا حسين خليلي ، دكتر شهريار خاطري، دكتر محمدرضا سروش، دكتر افشين اميني، دكتر چارلز ژياردنيا، دكتر ديويد هينز

طرح‌تحقيقاتي81-83   تعداد صفحات:33

 

بررسي عوارض ديررس قبلي – عروقي گازهاي شيميايي جنگي

116

کد:C.W.225

محققين : سيد حسن امامي ، فرشاد روغني

طرح‌تحقيقاتي   تعداد صفحات:122

 

بررسي تأمين حداقل نياز درماني جانبازان شيميايي متوسط وشديد شهر تهران 

117

کد:C.W.226

دكتر عباس فروتن ، مجتبي جنتي

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

معاونت بهداشت و درمان

طرح‌تحقيقاتي 74   تعداد صفحات:77

 

بررسي فراواني نسبي ناهنجاري‌هاي ذهني و جسمي در فرزندان جانبازان شيميايي استان اصفهان

118

کد:C.W.227

مجري طرح :‌دكتر فاطمه اتحاديه 

طرح‌تحقيقاتي 74   تعداد صفحات:16

کد:C.W.228

گزارش پاياني طرح تحقيقاتي شماره 75032

مجري : دكتر مصطفي قانعي

طرح‌تحقيقاتي 74-75   تعداد صفحات:51

 

ارزيابي نحوه عملكرد ايمني سلولي مصدومين شيميايي با گاز خردل در پاسخ به تست فراخوان پوستي اصفهان

120

کد:C.W.229

گزارش نهايي طرح پژوهشي

دكتر علي اكبر وثوقي

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شماره ثبت طرح 74031

طرح‌تحقيقاتي    تعداد صفحات:142

 

تأثير ورزش برغلظتهاي لاكتان خون و بزاق در مصدومين شيميايي 

121

کد:C.W.230

دكتر عليرضا عسگري

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

طرح‌تحقيقاتي 83   

 

بررسي اثر عصاريه گرده گل شيره سبز زرد و سيلور سولفاريازين در التيام جراحت پوستي ناشي از اثر خردل گوگردي 

122

کد:C.W.231

دكتر حسن فلاح حسيني

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا....

طرح‌تحقيقاتي 81   

 

اندازه گيري الفا – 1 – آنتي تريپسين در مصدومين تنفسي گاز خردل دكتر سيكنه جرا  

123

کد:C.W.232

راهنما : حميد سهراب پور

مركز رسيدگي به مصدومين شيميايي معاونت بهداشت و درمان بنياد جانبازان انقلاب اسلامي

طرح‌تحقيقاتي    تعداد صفحات:101  

 

بررسي function لنفوسيت T در مصدومين شيميايي استان اصفهان  

124

کد:C.W.233

گزارش نهائي طرح :‌

دكتر زهرا پور نقشبند

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

طرح‌تحقيقاتي 77    تعداد صفحات:81  

 

طرح بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي شايع در جانبازان شيميايي در استانهاي اصفهان و كرمان 

125

کد:C.W.234

نگارش و سرپرست طرح :‌محمدعلي افشاري

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا.... وزارت بهداشت بنياد جانبازان – پژوهشكده

طرح‌تحقيقاتي 75-76   تعداد صفحات:22  

 

تعيين و انواع و شيوع و شدت اثرات ناشي از گازهاي جنگي بر سطوح قدامي چشم، در جانبازان شيميايي سيستان و بلوچستان

126

کد:C.W.235

عليرضا مالكي

معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

طرح‌تحقيقاتي 79  تعداد صفحات:179  

 

تحقيق و بررسي اثر و ضايعات گازهاي شيميايي (خردل و ارگانوفسفره) جنگ تحميلي روي چشم

127

کد:C.W.236

نگارش :‌دكتر امر ا... احمدي امان آبادي

استاد راهنما :‌دكتر حسن رزمجو

طرح‌تحقيقاتي 65    

 

بررسي وضيعت درماني و نيازمنديهاي رفاهي و توانبخي 291 نفر از جانبازان شيميايي كل كشور

128

کد:C.W.237

مجتبي جنتي

اداره كل امور جانبازان

طرح‌تحقيقاتي    

 

بررسي سلامت رواني مجروحين شيميايي سردشت در سال 1380

129

کد:C.W.238

نگارش : رضا جوادي وشكي

استاد راهنما : دكتر تولائي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... دانشكده پزشكي

پايان نامه 81      تعداد صفحات:100 

  بررسي سيستم ايمني در مجروحين شيميايي و گاز خردل

130

کد:C.W.239

نگارش : سيد حسن رضوي منش

استاد راهنما :‌دكتر عبدالحسين كيهاني

دانشگاه علوم پزشكي تهران

پايان نامه 68-69     

 

بررسي بيماريهاي انگلي در مجروحان با گاز شيميايي خردل

131

کد:C.W.240

نگارش :‌شجاع الدين ترحم جوي

استاد راهنما : حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پايان نامه 69-70     

 

بررسي ميزان شيوع PTSD در جانبازان شيميايي خردل مراجعه كننده به كلينيك اعصاب و روان بيمارستان بقيه ا... و كلينيك اعصاب و روان بيمارستان صدر در سال 82

132

کد:C.W.241

نگارش : علي اصغر زارعي

استاد راهنما:‌دكتر غلامرضا كرمي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا....

پايان نامه 83 

 

بررسي اثر سلاحهاي شيميايي بكار رفته از سوي عراق در جنگ ايران بر باروري جانبازان استان كرمان كه در معرض گازهاي مربوطه قرار گرفتند

133

کد:C.W.242

نگارش سهيل ولي نژاد

اساتيد راهنما:‌ دكتر علي اصغر كتابچي ، مهندس يدا.... نيكيان

پايان نامه 75 

 

تعيين وضعيت آندوسكوپي و H پايلوري مصدومين شيميايي و غير شيميايي ديس پپتيك با پرزنتاسيون سرفه مزمن مراجعه كننده به بيمارستان بقيه ا.... طي سالهاي 80 – 78

134

کد:C.W.243

نگارش :‌فاطمه سراي

استاد راهنما: حسين خدمت

پايان نامه 81 

 

عوارض رواني ناشي ازمسموميت بوسيله عوارض شيميايي جنگ

135

کد:C.W.244

نگارش: دكتر سيد محمود طباطبائي

استاد راهنما: دكتر سيد ابوالقاسم حسيني ، دكتر مهدي بلالي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، دانشكده پرستاري

پايان نامه 66-67   تعداد صفحات:47 

 

بررسي اثرات گاز خردل روي عضله اسكلتي و مقايسه آن در 52 شهيد با 49 شاهد در بيمارستان لقمان

136

کد:C.W.245

نگارش : نرگش انفاسي

استاد راهنما: حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده پزشكي

پايان نامه 76-77 

 

بررسي توزيع فراواني جانبازان شيميايي برحسب اختلالات رواني و جسمي در مركز پزشكي اميرالمومنين (ع) اصفهان  

137

کد:C.W.246

نگارش :‌حسين خدادادي ، عليرضا كيوان آرا

استاد راهنما: غلامحسين احمدزاده

دانشگ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پايان نامه 75 

 

بررسي نوع و شيوع اختلالات رواني در جانبازان شيميايي استان اصفهان و ارتباط آن با فاكتورهاي مختلف (سن، تأهل ، تعداد فرزندان و ...)  

138

کد:C.W.247

نگارش :‌دكتر محمد عبهري

استاد راهنما:‌ غلامحسين احمد زاده

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پايان نامه 64   تعداد صفحات:85 

 

بررسي عوارض ديررس گازهاي شيميايي جنگي در جانبازان استان اصفهان  عوارض هماتولوژي، انكولوژي

139

کد:C.W.248

نگارش :‌دكتر مصطفي قانعي،‌دكتر كامران مفقي

استاد راهنما: دكتر طالب آذرم

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پايان نامه  

 

بررسي وضعيت سلامت 100 نفر از مصدومين شيميايي جنگ تحميلي عراق عليه ايران شهرستان كاشان

140

کد:C.W.249

نگارش يا مجريان طرح :‌دكتر محمد زارع، دكتر محسن تقدسي ، دكتر سيد فخرالدين صدر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني كاشان

طرح تحقیقاتی     تعداد صفحات:350 

 

بررسي تغييرات هماتولوژيك مصدومين با گاز خردل

141

کد:C.W.250

نگارش : دكتر حامد دقاق زاده

استاد راهنما : طالب آذرم

پایان نامه

 

اثر گاز خردل برروي سيستم خونساز

142

کد:C.W.251

نگارش : مهناز آذرنيا

استاد راهنما :‌دكتر عباس فروتن

دانشگاه تربيت مدرس دانشنامه مدرس در رسته بافت شناسي

پایان نامه   تعداد صفحات:205

 

تغييرات فيبرنيوژن ، C.D.G و E.S.R در مصدومين شيميايي به راهنمايي اساتيد

143

کد:C.W.252

دكتر شريفه پاكزاد تبريزي، دكتر محمد رهباني ، دكتر مونوري، دكتر خليل انصارين، دكتر شهناز مظفري، نصرت ا... فرغامي

نگاش فاطمه نورافشان

پایان نامه 70   تعداد صفحات:100

 

بررسي و پيگيري سيستم هماتوپوئينيك مصدومين گازهاي شيميايي

144

کد:C.W.253

نگارش : مسعود نيكجو

استاد راهنما: دكتر مهرانگيز داوديان

دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشكده داروسازي

پایان نامه 75-76   تعداد صفحات:120

 

بررسي اميني تأخيري نسبت به گاز خردل (بررسي در مجروحين مواجهه شده با گاز خردل)‌

145

کد:C.W.254

نگارش : عليرضا ابراهيمي

استاد راهنما: دكتر علي مومني

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پایان نامه    تعداد صفحات:76

 

تغيير ايمونوگلوبولين‌ها و الگوي الكتروفروتيكي پروتئينها در مصدومين شيميايي جنگ تحميلي

146

کد:C.W.255

نگاش سوين همتي

اساتيد راهنما: محمد رهباني ،‌دكتر انصارين

پایان نامه70-71    تعداد صفحات:599

 

بررسي آلودگي هاي انگلي روده اي در مصدومين شيميايي با سولفور موستارد و مراجعه كننده به دو مركز درماني- فرهنگي بنياد جانبازان

147

کد:C.W.256

نگارش : حميد صمدي

استاد راهنما : دكتر عباس محمود زاده پورناكي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا....

پایان نامه75-76    تعداد صفحات:155

 

پيگيري مطالعه عوارض ديررس مسموميت با گاز خردل گوگرد دار

148

کد:C.W.257

نگارش : رضا مودي

استاد راهنما:‌دكتر مهدي بلالي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پایان نامه66-67    تعداد صفحات:128

 

پيگيري عوارض ديررس مسموميت با عامل خردل گوگرددار

149

کد:C.W.258

نگارش: مصطفي دهمرده اي

استاد راهنما: ‌مهدي بلالي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پایان نامه69-70    تعداد صفحات:71

 

يافته‌هاي باليني و آزمايشگاهي مسموميت با گاز خردل

150

کد:C.W.259

استاد راهنما: دكتر بلالي

نگارش : علي نوائيان

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پایان نامه65-66   تعداد صفحات:63

 

 CBC و بررسي آن در مجروحين شيميايي

151

کد:C.W.260

نگارش محمد حيدري

استاد راهنما:‌دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه67  

 

ضايعات عصبي عضلاني در مجروحين خردل گوگردي

152

کد:C.W.261

نگارش :‌عبدالحميد حاجي زاده

استاد راهنما:

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 68-69  

 

بررسي علائم گوارشي 5 ساله اول مجروحين شيميايي

153

کد:C.W.262

نگارش :‌عليرضا آذر مي ور

استاد راهنما: دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 72-73    تعداد صفحات:88

 

بررسي QTC- Dispersion در مصدومين گازهاي شيميايي جنگ تحميلي در شهرستان كاشان در سال 1379

154

کد:C.W.263

نگارش : مريم محمدي

استاد راهنما: دكتر شفائي ، دكتر صدر

پایان نامه     تعداد صفحات:66

 

اثرات اسلحه شيميايي خردل گوگردي روي دستگاه گوارش

155

کد:C.W.264

نگارش : سيد مرتضي مير عرب

استاد راهنما: دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه67-68     تعداد صفحات:62

 

فيزيوپاتولوژي اثار قلبي ريوي خردل گوگردي

156

کد:C.W.265

نگارش: سامان خويني

استاد راهنما :‌ دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده پزشكي

پایان نامه68     تعداد صفحات:130

 

بررسي عوارض مزمن خوني در 291 مجروح شيميايي با گاز خردل

157

کد:C.W.266

نگارش :‌امير جوادي

استاد راهنما : دكتر حسين الياسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 76-77   

 

بررسي اپيدميولوژيك وضعيت پريودنتال در مصدومين شيميايي

158

کد:C.W.267

نگارش: حشمت ا... موسوي پور

استاد راهنما: دكتر اشرف السادات صانعي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پایان نامه 75    تعداد صفحات:177 

 

پروژه Server

159

کد:C.W.268

مركز رسيدگي به جانبازان شيميايي

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
 

بررسي اثر سولفور موستارد برروي سيستم شنيداري 

160

کد:C.W.269

پژوهشگران : دكتر سعيد مرزبان راد ، فرنوش جارالهي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

طرح تحقیقاتی    تعداد صفحات:57 

 

بررسي فراواني عوارض ديررس پوستي گاز خردل در جانبازان شيميايي مراجعه كننده به مراكز درماني درسال 83 20-14 سال پس از مجروحيت

161

کد:C.W.270

سرپرست طرح : دكتر سيد ناصر عمادي – دكتر محمد جواد نخعي

ناظر : دكتر فرزاد پناهي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

طرح تحقیقاتی 83-84   تعداد صفحات:190 

 

بررسي سندرم‌هاي تنفسي در مصدومين شيميايي جنگي استان مركزي در نيمه دوم 1378

162

کد:C.W.271

پژوهشگران : دكتر لطيف معيني، ميترا عبدلي ، عاطفه سالحفرد ، ثمره يني جمالي ، سيد عليرضا فيروزي

طرح تحقیقاتی 78   تعداد صفحات:18 

 

بررسي سير تغييرات تنفسي مصدومين شيميايي

163

کد:C.W.272

سرپرست طرح :‌دكتر مصطفي قانعي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

طرح تحقیقاتی 84   تعداد صفحات:56 

 

بررسي بروز انواع سرطان در رزمندگان مواجهه يافته با گاز خردل در استان اصفهان

164

کد:C.W.273

نگارش : حميدرضا گيلاسي

استاد راهنما:‌دكتر كورش هلاكويي نائيني ، دكتر محمدرضا ظفرقندي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشكده بهداشت ، تحقيقات بهداشتي و با همكاري پژوهشكده جانبازان

پایان نامه   تعداد صفحات:120