جستجو

 
شنبه
تیر
1403
02
 

 کنگره ملی زنان شهید، جانباز و آزاده

www.cehws.jmerc.ac.ir

 حماسه ­ی اسوه ­های ماندگار
 
 

عناوین مطالعاتی برای فراخوان مقالات:

حوزه فرهنگی و آموزشی

 • نقش زنان ایثارگر در توسعه علم، هنر، پژوهش و فنآوری کشور
 • نقش زنان ایثارگر در حفظ هویت فرهنگ اسلامی-ایرانی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب
 • نقش زنان در رشد، پیشرفت و آبادانی کشور
 • اسطوره های زنان ایثارگر در ایران (در گذر تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام)
 • نقش زنان در حفاظت از محیط زیست

حوزه اجتماعی و روانشناختی

 • تجربه زیسته زنان ایثارگر
 • نقش تشکل های زنان ایثارگر در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی
 • تبیین جامعه شناختی ایثار و مقاومت
 • مطالعه جامعه شناختی زنان، سردمداران عرصه ایثار و شهادت
 • سنخ شناسی آسیب های روانشناختی زنان جامعه ایثارگری
 • نقش زنان ایثارگر در ترویج سبک زندگی ایثارگرانه
 • زنان ایثارگر و آسیب های اجتماعی
 • مطالعه سبک زندگی زنان جامعه ایثارگری
 • حقوق و مسئولیت های زنان در تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان خانواده
 • تحلیل و ارزیابی سیاستهای اجتماعی در حوزه زنان ایثارگر (با تمرکز برقانون خدمات رسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)

حوزه اقتصادی

 • حقوق و مسئولیت های زنان ایثارگر در فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی
 • نقش زنان ایثارگر در تحقق اقتصاد دانش بنیان، بهره وری و تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال
 • نقش زنان ایثارگر در صیانت از میراث فرهنگی، حمایت از صنایع دستی و توسعه گردشگری( اقتصاد منهای نفت)
 • نقش زنان ایثارگر در تقویت دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

حوزه سیاسی وبین المللی

 • نقش زنان ایثارگر در تحکیم صلح عادلانه جهانی
 • مطالعات تطبیقی ایثار در شرق و غرب
 • نقش و جایگاه زنان در مناسبات سیاسی و مسئولیتهای ملی و بین المللی
 • نقش زنان ایثارگر در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی
 • نقش زنان در حمایت از جریان های تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسلام
 • نقش زنان ایثارگر برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط گرایی
 • موانع مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

حوزه حقوقی

 • بررسی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تقنینی و اجرایی در راستای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان ایثارگر

حوزه دفاعی

 • حقوق و مسئولیت های زنان ایثارگر در امور دفاعی و نظامی کشور

حوزه رسانه و فضای مجازی

 • بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار
 • نقش زنان ایثارگر در شبکه های اجتماعی ( تهدیدها و فرصت ها)

حوزه سلامت

 • سواد سلامت زنان ایثارگر
 • بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی زنان جامعه ایثارگری
 • شادکامی زنان جامعه ایثارگر و مدلهای مداخلاتی و اثربخش
 • ورزش حرفه ای و قهرمانی در بین زنان جامعه ایثارگری
 • رسالت زنان در مدیریت امنیت غذایی خانواده
 • مهارت های زندگی در زنان جامعه ایثارگری
 • بررسی کیفیت زندگی زنان جامعه ایثارگری
 • ...
 • برای دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه ارسال مقاله از اینجا  به پایگاه اطلاع رسانی کنگره حماسه ی زنان ایثارگر مراجعه فرمایید.