جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

the human cost of landmineخسارات انساني ناشي از انفجار مين

اگر چه در سالهای اخیر اهمیت بیشتری به برنامه های آگاه سازی و پیشگیری از صدمات ناشی از مینهای زمینی داده می شود، اما همچنان هر هفته تعداد زیادی از مردم، خصوصاً کودکان در اثر مینهای زمینی و یا مهمات عمل نکرده دردنیا کشته یا مجروح می شوند.

ایران نیز که تخمین زده می شود دومین کشور دنیا از نظر میزان آلودگی به مینهای زمینی می‌باشد از این امر مستثنی نیست.

استانهای واقع در مرز غربی و جنوب غربی کشور اکنون 18 سال بعد از زمان آتش بس همچنان مناطق پر خطر آلوده به مین های زمینی باقی مانده از جنک عراق- ایران هستند.

مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر در خصوص مرگ ها و جراحات ناشی از مینهای زمینی از روی پرونده های بیمارستانی این افراد بین سالهای 1367 ( بعد از زمان آتش بس) لغایت 1382 می باشد.

در دورۀ 14 ساله این مطالعه 3713 پرونده از 3 سازمان متولی رسیدگی به امور قربانیان مین مورد بررسی قرار گرفت

نتایج: در بین استانهای مورد بررسی استان کردستان بیشترین میزان مرگ ناشی از انفجار مین یا مهمات عمل نکرده جنگی را داشته است ، در مجموع 2/93% این افراد مورد بررسی مرد و 8/6% آنها زن بودند، اغلب قربانیان را غیر نظامیان تشکیل میدادند و 4/40% افراد حداقل یک قطع عضو را تجربه کرده بودند،6/40% قربانیان را افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دادند.

نتایج این مطالعه نشان داد که مرگها و جراحات ناشی از انفجار مین های زمینی و مهمات عمل نکرده در ایران در خور توجه است و نیاز به برنامه ریزی بیشتری در این خصوص وجود دارد.

دانلود کتاب خسارات انساني ناشي از انفجار مين

guideline ini lower limb amputationراهنمای سلامت و توانبخشی در قطع عضو اندام تحتانی 

نويسنده: دکتر شکوفه شهریار

 شابک: 978-964-9930-53-4

چاپ: اول بهار 1389 

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

قطع عضو يک حادثه بزرگ و تلخ در زندگي هر فردي است که نياز به همراهي و همياري تعداد زيادي از افراد از قبيل تيم جراحي، پرستاري، توانبخشي و بالاخره خانواده فرد دارد تا وي بتواند با شرايط جديد زندگي خود بدون پا، تطابق حاصل کند و يک زندگي مستقل داشته باشد. از طرفي مراقبت از افراد قطع عضو بستگي زيادي به سلامت عمومي و قدرت بدني بيمار دارد. افرادي که پاي مصنوعي دارند بايد به کرات سازنده عضو مصنوعي خود را ملاقات کنند تا بالاخره يک پاي مصنوعي کاملاً مناسب براي آنها تهيه شود.

توانبخشی و شغل درماني (طريقه تطابق فرد قطع عضو در محيط کارش)و آموزش راه رفتن صحيح براي فردي که قطع پا شده است مورد نياز است تا بتواند به طور مستقل زندگي خود را اداره کند.

آموزش هاي روانشناختي براي تطابق روحي و هيجاني فرد قطع عضو، ممکن است لازم باشد. افراد قطع عضوي که به دلايلي نمي توانند از عضو مصنوعي استفاده کنند نياز به ياري بيشتري براي تحرک و جابجایی خود دارند.

از طرف ديگر بايد توجه داشت که قطع عضو ريسک بيماري هاي ديگر را زياد مي­کند. بدليل کاهش تحرک و فعاليت فيزيکي فرد يک سري بيماريهاي ديگر بطور ثانويه براي فرد عارض مي­شود از قبیل چاقي، ديابت، سنگ کليه، بيماريهاي عضلاني اسکلتي مثل کمردرد و زانو درد. (2،1)

در اين کتاب بر آن شديم تا با شناخت مشکلات شايع در افراد قطع اندام تحتانی، بتوانيم راههاي پيشگيري از اين بيماريها را بشناسيم و به کار بنديم و گامي در جهت حفظ و اعتلاي سلامت جانباران عزيز، هر چند کوچک، برداريم.

دریافت فایل کتاب راهنمای سلامت و توانبخشی در قطع عضو اندام تحتانی

health needs assessment نيازسنجي سلامت

مولف رضا اميني

ويراستار بتول شيرازي

مشخصات نشر: تهران: پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1385

مشخصات ظاهري: 224 ص. مصور ،جدول ،نمودار.

شابك : 946-9930-35-3

يادداشت : كتابنامه :ص. 219-224.

موضوع: پزشكي – خدمات – نيازسنجي.

 رده بندي كنگره : 1385 9 ن 8 الف / 394 RA

رده بندي ديويي : 1068/362

شماره كتابخانه ملي : 35412-85م

بسياري از افراد تصور مي کنند که نيازسنجي گوش دادن و يا استخراج اطلاعات مراجعيني است كه براي دريافت خدمت به يک مرکز مراجعه ميكنند؛ براي مثال، بيماري که به يک پزشک مراجعه ميکند، شکاياتي را مطرح ميکند. آيا هرآنچه او ميگويد، نياز افراد آن جامعه است؟ بهطور يقين يك فرد يا يك گروه خاص كه براي دريافت خدمات به يك مركز يا يك متخصص مراجعه مينمايند، نمايندهي كل جامعه نيستند. نکته اين جاست که بايد با يک نگاه سيستمي به موضوع وارد شد و از هرگونه نگرش مقطعي و با زاويه ديد خاص، پرهيز نمود. مسايل و مشکلات شخصي خاص ،كه شکايات و يا تقاضاهايي را مطرح ميکند، ممکن است با مشكلات ديگر گروههاي جامعه متفاوت باشد؛ پس بر اين اساس و با دريافت نظرات گروهي خاص نميتوان به نيازهاي عموم جامعهي مورد نظر، دست يافت. در واقع، بايد بين نيازهاي افراد و نياز گروههاي خاص وهم چنين نيازهاي عموم جامعه، تفاوت قايل شويم. بنابراين، نيازسنجي روش و نگاهي سيستمي است که طي آن مي توان دريافت که آيا اعضاي يک جامعه خدمات را به شکل مناسب و متناسب با وضعيت خويش (جغرافيايي، اقتصادي، خصوصيات جمعيتي و . . . ) دريافت ميکنند يا خير؛ و البته، بهترين راه براي ارتقاء سطح سلامت آنان چيست؟ براي انجام چنين کاري لازم است بررسيهاي اپيدميولوژيک، کيفي و مقايسهاي، صورت گيرد تا بتوانيم مشکلات سلامت يک جامعه را استخراج کنيم و هم چنين کيفيت خدمات و چگونگي دسترسي به آنها را دريابيم. درواقع نيازهاي سلامت، آن دسته از نيازها هستند که با انجام مداخلات لازم بتوانيم تغييري در وضعيت آنها ايجاد نماييم و در ازاي آن تغييرات، سود خاصي نيز حاصل شود. منظور از اين سود بازگشت مالي آني نيست، بلکه با انجام يکسري مداخلات و يا برنامههاي اجرايي ميتوان از بروز مشکلات پيچيدهتر جلوگيري نمود و نيز از وخامت وضع موجود کاست که در پي آن کاهش هزينهها به همراه خواهدآمد که خود سودمندي فراواني است. از منظر ديگر کاهش خطرات و لطمات محتمل براي آحاد جامعه، موجب افزايش اين بهرهوري خواهدشد. همچنين به سبب ارتباطات پيچيده و درهم تنيده در درون يک جامعه، بين آحاد و يا بين فرآيندها، با تغيير در بخشی از جامعه و يا تغيير در خصلتی از جامعه، بخشها و خصوصيات ديگر نيز متغير خواهند شد. پس بايد ديد کداميک از مسايل، بيشترين تأثير را بر روي زنجيرهي خصوصيات جامعه خواهدداشت. در بحثهاي آتي به اثر زنجيرهاي خواهيم پرداخت. موفقيت يک نيازسنجي در گرو آن است که درک عملي از وضع موجود و يا آن چه که رخ داده است، داشته باشيم و زمان و منابع مناسبي را براي آن در نظر بگيريم. ضمن اين كه لازم به ذكر است، پيگيريو به كار گيري نتايج نيازسنجي در برنامهريزي اهميّت فراوان دارد؛ چراکه اگر اين بخش فراموش شود، به نوعي تمام فعاليتها بي اثر و ابتر خواهند ماند.

 

دریافت فایل کتاب نيازسنجي سلامت

a simple reveiw of hepatits

آشنايي با بيماري هپاتيت

نويسنده/ مترجم:گروه برنامه ريزِی ايمن سازی جانبازان

سال نشر : 1381

تيراژ:20000 +10000  +30000  

قطع : پالتويي

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

با آشنا شدن بیماری هپاتیت  و آموزش صحیح می توان از پیشگیری و همچنین عوارض و دردهای ناشی از ایجاد بیماری جلوگیری نمود مطالب این کتاب شما را با ساختمان، محل کبد و وظایف آن و چگونگی ابتلا به بیماری هپاتیت و نشانه های این بیماری و انواع بیماری هپاتیت آشنا می کند.

دانلود فایل کتاب آشنايي با بيماري هپاتيت

impacts of landmine iranتأثير صدمات ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده بر كيفيت زندگي قربانيان (گزارش طرح تحقیقاتی)

نويسندگان: دكتر فرحناز فلاحتي، دكتر محمدرضا سروش، دكتر شهريار خاطري

ترجمه به انگلیسی: فرشته رضایی مهریزی

شابک: 978-964-9930-62- 6

چاپ: اول تابستان 1389

اجرا: عبدالله سعيدي 

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

 

علیرغم فعالیت های گسترده صورت گرفته جهت حل معضل مین های زمینی، مناطق بسیاری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه همچنان آلوده به مینهای زمینی هستند .

پرداختن به اثرات وعوارض ناشی از مین موضوع جدیدی نیست، چرا که آنها از زمان اولین استفاده در جنگهای داخلی آمریکا تاکنون منجر به مرگ و معلولیت بسیاری ازانسانها شده اند.

مین ها و مهمات عمل نکرده به دلیل مرگ و معلولیت و نیز غیر قابل استفاده کردن محیط اطراف محل زندگی از معضلات بهداشت عمومی می شوند . چرا که اگر چه استفاده نظامی آنها باعث برتری در جنگ نمی شود. اما پس از پایان جنگها هر سال هزاران غیر نظامی در اثر آنها کشته و یا مجروح می شوند. به طوریکه تخمین زده می شود که مرگ و مجروحیت ناشی از مینهای زمینی و مهمات عمل نکرده از مجموع عوامل شیمیایی و هسته ای بیشتر بوده است. استفاده گسترده از مینهای زمینی باتوجه به قیمت ارزان و سادگی استفاده از آنها در کنار عمر طولانی آن منجر به باقی ماندن آن پس از پایان درگیری های نظامی شده و تهدیدی برای مردم غیر نظامی ساکن آن مناطق می شود.

ادامه مطلب...

assistive devices blind peopleوسايل كمكي افرادنابينا و كم بينا 

گردآوري : الهام مختار تجويدي 

ويراستار: حوري بافته چي 

نوبت چاپ: اول بهار 1389

شابک: 978-964-9930-57-2 

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

 

اين کتاب با اتمام طرح بررسي وسايل کمکي مورد استفاده جانبازان نابينا و کم بينا " که در پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان انجام پذيرفت، منتشر گرديده است.سرپرست طرح و نویسنده کتاب، مهندس الهام مختار تجویدی و ناظر طرح دکتر مهدی معصومی هستند. هدف طرح تعيين وسايل کمکي جانبازان نابينا و کم‌بينا و بهره‌گيري از نتايج آن در جهت بهبود ارائه خدمات و تدوين پروتکل اجرايي خدمات رساني به اين قشر از افراد است.

در اين راستا و بر طبق اهداف ويژه، وسايل اين گروه ابتدا با بهره‌گيري از استاندارد ایزو9999 که تلاش فراواني در يافتن مرجع معتبری داشت، وسايل اين گروه طبقه‌بندي شده‌اند. سپس در هر بخش با ارائه تصاوير و توضيحات، وسايل موجود معرفی شده‌اند و به دنبال آن اندازه‌گيريهاي لازم در ارزيابي کارايي بينايي آورده شده است. کليه استانداردهاي مرتبط با اين وسايل که اکثر آنها ایزو ياBS  بوده‌اند، مورد بررسي و بحث قرار گرفته‌اند. معيار‌هاي کيفي اين وسايل که از منابع معتبر استخراج شده‌اند به صورت بررسي مزايا و معايب، به صورت جدول و يا به تفکيک براي هر وسيله ليست شده است، که نکات کاربردي ارزنده‌اي را در جهت خريد اين وسايل در بردارد. در ادامه انتخاب و اختصاص يک وسيله کمکي براي قدرت بينايي خاص مورد بحث قرار گرفته است که چگونگي تجويز يا عدم تجويز وسايل را بيان مي‌كند. نحوه ارائه خدمات در ايران با سازمان رزمندگان امريکا و کشور استراليا مورد مقايسه قرار گرفته است. در انتها با بررسي تحقيقات و پروژه‌هاي روز دنيا گامي در جهت بهبود و توسعه اين وسايل برداشته شده است. اميد است با انتشار اين کتاب در راستاي ارتقاء سطح اطلاعات علمي و فني سازمان محترم بنیاد شهیدوامور ایثارگران و ديگر ارگانهاي مرتبط در خصوص وسايل و تجهيزات ، روند تخصيص اين وسايل به افراد نابينا و  کم بينا خصوصاً جانبازان عزيز و بهره‌برداري بهينه ازاين وسايل‌کمکي، گام موثري برداشته شود ودر این‌راستا دیدگاهی جدید پیش‌روی مسئولین، بیماران و خانواده‌های آنها، تولیدکنندگان و وارد کنندگان این وسایل گشوده شود.

دریافت کتاب وسايل كمكي افرادنابينا و كم بينا

guideline for patients with kidney transplantراهنمای بهداشت و سلامت برای بیماران پیوند کلیه و مراقبین بهداشتی آنها 

تألیف:دکتر ایرج نجفی، دکتر مهدی معصومی، دکتر مسعود حیدری، دکتر لیلا بستان شیرین

شابک: 978-964-9930-63-3 

نوبت چاپ: اول بهار 1389

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

 

از دهه 60 میلادی سه روش دیالیز خونی، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه به عنوان درمانهای جایگزینی برای نارسایی انتهایی کلیه مورد استفاده قرار گرفته است. در طول این سالها متخصصین مختلف بعضاً یکی از این روشها را به عنوان روش ایده آل مورد توجه قرار داده اند و هر کدام سعی داشتند که با ذکر دلایلی روشهای دیگر را زیر سئوال برده و بیماران را فقط به روش مورد نظر خود درمان نمایند.

آقای دکتر لامیر در سال 1997روش Integrated care (درمان تلفیقی) را در درمان بیماران با نارسایی کلیه پیشنهاد کرد. در این روش بیماران با نارسایی انتهایی کلیه تا موقعی که کلیه پیوندی مناسب پیدا کنند ابتدا تحت درمان جایگزینی دیالیز صفاقی قرار گرفته و بعد از چند سال که باقیمانده کار کلیه خود را از دست دادند و یا دچار عوارض دیالیز صفاقی گردیدند، تا بدست آوردن کلیه روی همودیالیز خواهند بود، در حقیقت دو روش دیالیز صفاقی و خونی، برای پرکردن زمانی که بیمار در لیست انتظار برای دریافت کلیه قرار دارد، بعنوان درمان جانبی و کمکی نقش خود را ایفاء می نمایند.

علتی که دیالیز صفاقی بعنوان اولین شروع پیشنهاد گردیده است، سالم بودن این روش است بدین معنی که در مقایسه با دیالیز خونی این روش حاوی نکات مثبت و خصوصیات ارجح و منافعی است که شروع درمان جایگزینی با آنرا بعنوان یک اصل شناخته شده و قانون کلی، گریزناپذیر می سازد. البته در توجیه این طرح وارد شده است که زنده نگاه داشتن یک بیمار کلیوی 30 سال بعد از اینکه کلیه خود را از دست داد، فقط در سایه بکارگیری این سه روش بصورت توأم امکان پذیر خواهد بود و هیچکدام از این روشها آنقدر بدون اشکال و خالی از عوارض نخواهند بود که بتوانند به تنهایی این وظیفه مهم را با موفقیت به اتمام رسانند.

دانلود فایل کتاب راهنمای بهداشت و سلامت برای بیماران پیوند کلیه و مراقبین بهداشتی آنها

the controlled drug delivery for the managment of painکاربرد رهایش کنترل شده دارو در کنترل درد 

تألیف: سیامک نجاریان، شهریار حجتی امامی، مریم کبیری، یعقوب دبیری 

 

شابک: 978-964-9930-55-8

نوبت چاپ: اول  بهار 1389

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

 

درد، یکی از رایج‌ترین علل مراجعه بیماران به پزشک می باشد و در حالت مزمن، نه تنها می‌تواند معلولیت‌های فیزیکی را ایجاد کند، بلکه تنش‌های سنگین فیزیولوژیکی، اقتصادی و احساسی را بر بیماران و خانواده‌های آنان تحمیل ساخته و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیمارانی که از چنین دردهایی رنج می‌برند، معمولا به دلیل ترس از شدت یافتن دردشان، تمایلی به شرکت در فعالیت‌های روزانه زندگی(Activities of Daily Living- ADLs) نداشته و این می‌تواند روابط خانوادگی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

درد نوروپاتیک که در پی اختلال در اعصاب محیطی و یا مرکزی به وجود می‌آید، از آن جهت به طور خاص مشکل‌زاست که نسبت به سایر دردها، بسیار طاقت‌فرسا بوده، مزمن می‌باشد، و تکنیکهای ساده تسکین درد روی آن اثرگذار نیست. دردهای اسکلتی-عضلانی نیز که منجر به اسپاسم می‌شوند در افراد دارای ضایعه نخاعی به کرات دیده می‌شود.

دردهای مزمن بسیار شایع بوده و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که تقریبا % 55-10 افراد از این نوع دردها رنج می‌برند. هزینه‌ی  ناشی از دردهای مزمن طی یک سال در ایالات متحده آمریکا 100هزار میلیون دلار تخمین زده شده است. در یکی از تحقیقاتی که به تازگی در اروپا انجام شده است، چنین گزارش شده که تقریبا %76 بیمارانی که از دردهای نوروپاتیک رنج می‌کشند، هر ماه به پزشک خود مراجعه می‌کنند و موقعیت شغلی %43 از این افراد به دلیل مشکلات ناشی از دردهای مزمن نوروپاتیک به خطر افتاده است. ارقام گزارش شده در بالا، به خوبی اهمیت نیاز به یک سیستم تسکین‌دهنده درد با اثر‌گذاری طولانی مدت را آشکار می‌سازند.

درمان این دردها، معمولا به طور موقت تأثیر‌گذار بوده و شامل درمان‌های غیر فارماکولوژیک سنتی (مانند فیزیوتراپی و طب سوزنی و ...)، داروها، و نیز مداخلات تهاجمی‌تر مانند تحریکات الکتریکی نخاع می‌شوند. تحقیقات در زمینه دردهای نوروپاتیک و تسکین آنها هنوز در مراحل اولیه پیشرفت قرار داشته و راه زیادی تا رسیدن به اهداف اساسی آن پیش روی محققین می‌باشد. درد نوروپاتیک در پی ایجاد آسیب در سیستم عصبی به وجود می‌آید که می‌تواند نتیجه‌ی بیماریهای مختلفی باشد که روی مغز، نخاع و یا اعصاب محیطی اثر می‌گذارند، از جمله: آسیب نخاع گردنی و یا کمری، نوروپاتی دیابتی، دردهای نوروپاتیک مربوط به سرطانها، نوروپاتی مرتبط با ضایعات نخاعی، دردهای عصبی مرتبط با عصب Trigeminal و غیره. بلوکه شدن مسیرهای عصبی در شرایط نوروپاتیک، موجب قطع عملکرد صحیح عصب گشته که می‌تواند به صورت بی‌حس شدن، ضعف و یا فقدان رفلکسهای تاندونی خود را نشان دهد.

 دریافت کتاب کاربرد رهایش کنترل شده دارو در کنترل درد

Mono Ocular Veteranراهنمای مراقبتهای بهداشتی- درمانی برای جانبازان مبتلا به نابینایی یک چشم و مراقبین بهداشتی آنها

تألیف: دکتر محمد قاسمی برومند، دکتر حسن قاسمی، محمد رضا نظری، سعید رحمتی 

 شابک: 978-964-9930-54-1 

نوبت چاپ: اول بهار 1389 

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

 

سپاس خدايي را كه با حس­هاي ظاهري او را نتوان دريافت، ولي به چشم هاي بندگان روشني بخشيد تا با ديدن ما سوا ، به نور واحد كه سرچشمه همه نورها است نائل آيد بهترين درودها بر پيامبر امت (ص) كه چون خورشيدي درخشان ديده ها را به سوي خالق بينايي هدايت فرمود .و سلام بر اهل بيت او كه نيكوترين خاندان و چراغ هاي مسير هدايت نبوي اند . ازجمله نعمت هاي الهي به انسان چشمان مي باشد و آنها از جفت اعضائي هستند كه واسطه درك حس مهم بينايي مي باشند در عملكرد درست و هماهنگ با هم عاليترين ديد واحد دو چشمي را فراهم مي كنند ممكن است بنا به دلايلي مانند بيماري هاي مادرزادي، ژنتيكي، تومورها، اصابت تیر و ترکش، حوادث، تصادفات و ..... اشخاص يكي از چشم هاي خود را از دست بدهند يا بينايي يكي از چشم ها به قدري كم شود كه شخص كلا از چشم سالمتر استفاده مي نمايد و فعاليت هاي بينايي آن توسط چشم سالم انجام مي شود.

لذا اين افراد بيشتر متوجه اين نعمت خداداي هستند و لازم است اين اشخاص در مراقبت و پيشگيري از بيماري براي چشم سالم بيشتر دقت نمايند و اطلاعاتي را راجع به اين موضوع كسب نمايند . و هر شخص با توجه به نوع شغل و تفريح و ورزش و كارهاي جانبي و محيط هائي كه در آن است تدابيري را انجام دهد و يا آموزش هايي را ببيند كه در حفظ سلامت و استفاده بهتر از چشم سالم موثر و مفيد باشد .

در محروميت از يك چشم با استفاده بهينه و كارآمد از چشم سالم و بهتر مي توان كارهاي روزمره، دقيق، تخصصي و .... را به نحو مطلوب انجام داد و به عبارتي با به كارگيري درست و صحيح چشم بهتر و سالم گاها با استفاده از بعضي وسايل و تجهيزات لازم در عدم عملكرد چشم ديگر مقداري از نقص عملكرد (انجام وظايف ) آن را جبران نمود و در نتيجه شخص كمتر احساس مي نمايد كه از بينايي يك چشم محروم است و امور مربوط به خود را بدون دغدغه و ناراحتي و نگراني خاطر انجام مي دهد.

در افرادي كه علت نابينايي و كم بينايي شديد يك چشم به صورت مادرزادي بوده و يا اينكه به علت حادثه اي يا بيماري در طفوليت يا كودكي و سنين پايين تر شخص يك چشم خود را از دست مي­دهد. مي­توان با راهنمايي و آموزش­هاي مناسب آن در انتخاب شغل و حرفه كاري، رشته ورزشي و .... كمك نمود تا اينكه نسبت به ديگران احساس كمبود و نقص ننمايد و از نظر رواني براي اين اشخاص مشكلي پيش نيايد و توانائي هاي خود به نحو مطلوب به كار گيرند و همانند ديگر افراد به فعاليت ها ، تفريحات و ..... بپردازند.

دریافت فایل کتاب راهنمای مراقبتهای بهداشتی- درمانی برای جانبازان مبتلا به نابینایی یک چشم و مراقبین بهداشتی آنها

 

home modificationsاصلاحات خانه براي توان‌خواهان

نويسنده: دکتر مهدی زندیه

ویراستار: دکتر عطیه زندیه

چاپ اول : بهار 1389

شابک: 978-964-9930-56-5

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

با افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرهای بزرگ، شکل، فرم و رفته رفته سیمای شهرها دگرگون شده است. بسیاری از طراحان شهر، به ویژه در کشورهای عقب مانده وجهان سوم، در صدد به وجود آوردن سیمایی در شهر هستند که سود بیشتري براي آنان تأمين كند، و کمتر به جزئیات و نیازهای افراد گوناگون در جامعه توجه دارند. اگرچه اينان گاهی نيز ناچار به رعایت استانداردهای شهری  مي‌شوند اما از نظر اغلب آنان این مقررات، قوانینی دست و پاگیر است كه باعث كاهش منافع و عدم سودآوري می‌گردد.

ادامه مطلب...