با سپاس از شما پژوهشگر گرامي كه به سبب علاقه‌مندي خود به موضوع‌هاي مرتبط با جانبازان، ايثارگران و خانواده‌ي شهدا قصد همكاري با اين پژوهشكده را داريد، به اطلاع‌ مي‌رساند كه تمام فرم‌هاي مورد نياز شما در طول فرآيند پژوهش در اين بخش قابل دستيابي هستند. انتخاب فرم‌ مرتبط با موضوع و حيطه‌ي پژوهش و نيز انتخاب فرم متناسب با وضعيت طرح اهميت زيادي در طي شدن روند بررسي طرح خواهدداشت.
 نكته‌ي قابل توجه براي همه‌ي پژوهشگران گرامي اين است كه در زمان تكميل فرم قالب موجود در آن را تغيير ندهند  زيرا خالي بودن بخش‌هاي غير مرتبط داوري و ارزيابي طرح را تسريع مي‌نمايد و به‌طور حتم از پذيرش فرم‌هاي تغيير يافته معذور خواهيم‌بود.
در زمان تكميل پروپوزال طرح‌هاي تحقيقاتي توصيه مي‌شود از مشاوره‌ي يك متخصص آمار و متدولوژي پژوهش استفاده نماييد و البته همان‌طور كه مشاهده خواهيد نمود در زير هر صفحه از پروپوزال لازم است كه امضاي مشاور و همكار آمار و متدولوژي اخذ شود.
تمام فرم‌ها در قالب
MsWord با ويراست 2003 هستند. پس از تكميل فرم آن را به يكي از هممكاران مرتبط با موضوع ايميل كنيد. در صورتي كه حضوري براي تحويل فرم مراجعه مي‌نماييد فايل آن را نيز همراه داشته‌باشيد در غير اين‌صورت  روند بررسي تا زمان دريافت فايل به تعويق مي‌افتد.
 با اميد به همكاري‌هاي مؤثر در اجراي پژوهش‌هاي اثربخش در زندگي جانبازان، ايثارگران و خانواده‌ي شهدا.

 1. ثبت عنوان

  2. پروپوزال‌ها

     1-2.  خلاصه پروپوزال

      2-2.  طرح‌هاي پژوهشي

      3-2.  طرح‌هاي مهندسي

      4-2.  طرح‌هاي كتابخانه‌اي

      5-2.  طرح‌هاي ده گام پژوهش

      6-2.   طرح‌هاي اجرايي

  3. گزارش‌ها

     1-3. گزارش پيشرفت

     2-3.  گزارش پاياني

  4. داوري مقالات

  5. تقاضاي تهيه مقاله از پايگاه داده‌ها

  6. شناسنامه بانك داده‌ها               (استاندارد تهيه بانك)

  7. چك ليست اخلاق در پژوهش

  8. نمونه رضايت‌نامه