جستجو

 
چهارشنبه
ارديبهشت
1403
05
 
        1.      عوامل تهديدكننده حيات در جانبازان نخاعي (اورژانسهاي پزشكي)         
1.1.   زخم فشاري (درمان هاي غير جراحي در كنترل و درمان زخم فشاري)         
1.2.   پيلونفريت حاد (مقايسه روشهاي مختلف درمان مقايسه درمانهاي سرپائي و بستري)         
 1.3.   اتونوميك ديس رفلكسي (روشهاي پيشگيري درمان و كنترل)         
 1.4.   ‌هيپرتانسيون در جانبازان نخاعي (عوامل ايجاد كننده و پيشگيري درمان)      
         2.      مديريت خدمات سلامت        
2.1.   تدوين شاخص‌هاي سلامت در جانبازان نخاعي        
 2.2.   بهداشت رواني در جانبازان مبتلا به آسيب نخاعي و خانواده‌ي آن‌ها        
 2.3.   سالمندي و ضايعه‌ي نخاعي        
2.4.   سلامت و عوارض ثانويه ناشي از آسيب‌هاي نخاعي        
 2.5.   تحليل اثربخشي تجهيزات خريداري شده براي جانبازان مبتلا به آسيب نخاعي        
 2.6.   رضايت‌سنجي جانبازان نخاعي از خدمات مستقيم        
 2.7.   نيازسنجي سلامت در جانبازان نخاعي        
 2.8.   بررسي موانع تشكيل پرونده الكترونيك براي جانبازان با آسيب نخاعي        
 2.9.   شناسايي جامعه‌ي هدف در جهت تدوين پروتكل‌هاي خدمات سلامت      
 2.10.    شناسايي روش‌هاي نوين درمان آسيب‌هاي نخاعي    
          3.      مشكلات ادراري تناسلي         
 3.1.   بررسي نتايج كوتاه مدت و بلند مدت سيستوپلاستي در بيماران نخاعي         
 3.2.   بررسي فاكتورهاي پيشگيري در سنگ ادراري در جانبازان نخاعي         
 3.3.   بررسي فاكتورهاي مساعد كننده مشكلات ادراري در جانبازان نخاعي        
 3.4.   بررسي روشهاي مختلف درمان ناتواني جنسي         
 3.5.   درمان و توانبخشي در ناباروري جانبازان نخاعي     
          4.      مشكلات اسكلتي عضلاني        
  4.1.   انحراف ستون فقرات        
  4.2.   پوكي استخوان در جانبازان نخاعي        
  4.3.   استخوانسازي نابجا     
          5.      مشكلات داخلي و عمومي        
  5.1.   مشكلات گوارشي (شيوع علل پيشگيري درمان و غيره )        
  5.2.   مشكلات تنفسي        
  5.3.   بررسي آينده نگر فاكتورهاي خطر ساز در ايجاد بيماري‌هاي قلب و عروق در جانبازان نخاعي        
  5.4.   متابوليسم كلسيم و فسفر در مشكلات اسكلتي جانبازان نخاعي        
  5.5.   بررسي آينده نگر اختلالات كبدي در جانبازاني كه پاپاورين استفاده مي كنند.    
          6.      مشكلات توانبخشي         
 6.1.   درد با منشاء نخاعي (عوامل ايجاد كننده پيشگيري و درمان و ...)       
  6.2.   اسپاسم (روشهاي درمان و كنترل و ...)        
  6.3.   مداليته هاي نوين توانبخشي در كاهش Morbidity