جستجو

 
شنبه
تیر
1403
02
 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تصویر تماس

روابط عمومی

آدرس:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پمپ بنزین نمایشگاه بین المللی، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17 تهران

تلفن: 02122415367

فکس: 02122418180

http://www.jmerc.ac.ir

دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی