جستجو

 
شنبه
تیر
1403
02
 

ادامه مطلب

با سلام .صفحات گروه جهیزات پزشکی به ارائه بستری برای ارتباط اینترنتی ما با شما و آن دسته از جانبازن علاقه مند به آنچه ما انجام می دهیم است. همچنین اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان و علاقه مندان به تجهیزاتی است که به خدمت و تعالی زندگی به استفادهً عده ای از ما در می آیند .