جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

کپوستر پنل سالمندی کرمانشاه وبنفرانس علمی یک روزه  با عنوان "تشخیص و درمان بیماریهای شایع در سالمندی" روز پنجشنبه 21 مهر 1401 توسط مرکز آموزش مداوم پزشکی "پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان" با همکاری "دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل استان کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد.

در این برنامه اساتید دانشگاهی و خبرگان علمی سالمندشناسی و طب سالمندی به تبیین موضوعات و بیماریهای دوران سالمندی خواهند پرداخت.

با توجه به محدودیت تعداد پذیرش حضوری مدعوین، برنامه بصورت برخط (وبینار) نیز در زمان برگزاری برای بهره مندی علاقمندان  در دسترس خواهد بود.

   هــدف کلــی برنـــامه:

آموزش پزشکان پایش سلامت ایثارگران

هدف اختصاصی برنـامه:

- تشخیص و درمان فراگیران با تغییرات فیزولوژیک سالمندی

- آشنایی با ارزیابی جامع و اصول ارجاع

- تشخیص و درمان با بیماریهای شایع سالمندی (جسمی و روانی )

- تشخیص و درمان بیماری های کلیه و مجاری اداری در سالمندان

- تشخیص و درمان بیمارهای شایع عفونی در سالمندان

- تشخیص و درمان زخم های فشاری

شرکت در برنامه کنفرانس علمی فوق برای گروه های درمانی زیر دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

پزشكان عمومي

پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده

متخصصان روانپزشکی

کارشناسان پرستاری،روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی و مددکاری اجتماعی

کارشناسان ارشد پرستاری، پرستاری سالمندی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی بهداشت و درمان، روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی و مددکاری اجتماعی

 

برنامه تفضیلی کنفرانس علمی یک روزه تشخیص و درمان بیماریهای شایع در سالمندی ,
فایل PDF سخنرانی های برنامه درپایان برنامه در دسترس قرار خواهد گرفت.

ساعت عنوان سخنراني نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران فایل ارائه سخنرانی
08:05-08:00

قرآن و شروع برنامه

----- ---- ---
8:15-8:05 تشریح برنامه پایش سلامت

دکتر درکی

 

رییس

اداره پایش سلامت

---
08:030-08:15

تغییرات فیزیولوژیک سالمندی

دکتر

احمد دلبری

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی  
09:00- 08:30

ارزیابی جامع و اصول ارجاع

دکتر

ژاله زندیه

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی  
09:20-09:00

اصول تغذیه در سالمندی

دکترسوده رازقی

دکتر مهنوش صمدی

متخصص تغذیه فایل PDF سخنرانی
09:40-09:20

استراحت

---- ----- ---
11:15-09:40

بیماریهای شایع سالمندی

دکتر

مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

فایل PDF سخنرانی1

فایل PDF سخنرانی2

فایل PDF سخنرانی3  
11:35 -11:15

بیماریهای شایع زنان سالمند

دکترمریم نیک صولت

دکتر راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی  
12:30-11:35 پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید                                       
 
 

کپوستر کنفرانس تشخیص و درمان بیماریهای شایع سالمندی تبریزنفرانس علمی یک روزه  با عنوان "تشخیص و درمان بیماریهای شایع در سالمندی" روز پنجشنبه 21 مهر 1401 توسط مرکز آموزش مداوم پزشکی "پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان" با همکاری "دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل آذربایجان شرقی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می گردد.

در این برنامه اساتید دانشگاهی و خبرگان علمی سالمندشناسی و طب سالمندی به تبیین موضوعات و بیماریهای دوران سالمندی خواهند پرداخت.

با توجه به محدودیت تعداد پذیرش حضوری مدعوین، برنامه بصورت برخط (وبینار) نیز در زمان برگزاری برای بهره مندی علاقمندان  در دسترس خواهد بود.

   هــدف کلــی برنـــامه:

آموزش پزشکان پایش سلامت ایثارگران

هدف اختصاصی برنـامه:

- تشخیص و درمان فراگیران با تغییرات فیزولوژیک سالمندی

- آشنایی با ارزیابی جامع و اصول ارجاع

- تشخیص و درمان با بیماریهای شایع سالمندی (جسمی و روانی )

- تشخیص و درمان بیماری های کلیه و مجاری اداری در سالمندان

- تشخیص و درمان بیمارهای شایع عفونی در سالمندان

- تشخیص و درمان زخم های فشاری

شرکت در برنامه کنفرانس علمی فوق برای گروه های درمانی زیر دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

پزشكان عمومي

پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده

متخصصان روانپزشکی

کارشناسان پرستاری،روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی و مددکاری اجتماعی

کارشناسان ارشد پرستاری، پرستاری سالمندی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی بهداشت و درمان، روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی و مددکاری اجتماعی

 

برنامه تفضیلی کنفرانس علمی یک روزه تشخیص و درمان بیماریهای شایع در سالمندی ,
فایل PDF سخنرانی های برنامه درپایان برنامه در دستر قرار خواه گرفت

ساعت عنوان سخنراني نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران فایل ارائه سخنرانی
08:05-08:00

قرآن و شروع برنامه

----- ---- ---
8:15-8:05 تشریح برنامه پایش سلامت

جلال

سیانی

مدیرکل اداره کل

پیشگیری و بهداشت روانی

 ---
08:030-08:15

تغییرات فیزیولوژیک سالمندی

دکتر

احمد دلبری

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی  
09:00- 08:30

ارزیابی جامع و اصول ارجاع

دکتر

ژاله زندیه

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی  
09:20-09:00

اصول تغذیه در سالمندی

دکتر سوده رازقی

دکتر مریم ثقفی اصل

متخصص تغذیه فایل PDF سخنرانی
09:40-09:20

استراحت

---- -----  
11:15-09:40

بیماریهای شایع سالمندی

دکتر

مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

فایل PDF سخنرانی1

فایل PDF سخنرانی2

فایل PDF سخنرانی3  
11:35 -11:15

بیماریهای شایع زنان سالمند

دکتر

راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی  
12:30-11:35 پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید                                       
 

 

 

 

با توجه به اینکه بیش از نیمی از جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران را زنان (مادران ،همسران و دختران شاهد ،جانبازان زن ، وهمسران و دختران جانبازان و آزادگان) تشکیل می دهند لذا آشنایی با روش های تشخیص و درمان بیماری های شایع در این گروه موجب ارتقاء سلامت و افزایش کیفیت زندگی ایشان خواهد شد.

لذا به منظور آموزش پزشکان پایش سلامت ودرمانگران ایثارگران
برنامه کپوستر کنفرانس زنان ایثارگرنفرانس علمی یک روزه  با عنوان "سلامت زنان ایثارگر و خانواده ایثارگران" توسط مرکز آموزش مداوم پزشکی "پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان" با همکاری "دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می گردد.

در این برنامه اساتید دانشگاهی و خبرگان علمی متخصص به تبیین موضوعات و بیماریهای شایع در گروه هدف خواهند پرداخت.

با توجه به محدودیت تعداد پذیرش حضوری مدعوین، برنامه بصورت برخط (وبینار) در زمان برگزاری برای بهره مندی علاقمندان  در دسترس خواهد بود.

- هــدف کلــی برنـــامه:

آموزش پزشکان پایش سلامت ودرمانگران ایثارگران درخصوص بیماری شایع زنان

- هدف اختصاصی برنـامه:

- آشنایی با اصول تغذیه در زنان،

- آشنایی با آسیب های اجتماعی شایع در زنان واثرات آن بر سلامت روان ،

- تشخیص و درمان بیماری های شایع در زنان سالمند ،

- آشنایی با کاربردفنآوری در سلامت زنان

 - امتیاز باز آموزی

شناسه برنامه :183997

آدرس سامانه آموزش مداوم پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

شرکت در برنامه کنفرانس علمی فوق برای گروه های درمانی زیر دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشک خانواده

متخصصان روانپزشکی

متخصصان پزشکی اجتماعی

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی -جراحی

کارشناس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

کارشناس فیزیوتراپی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی سلامت

********

speaker workshopلینک پخش بر خط برنامه در روز برگزاری برنامه (1401/05/30) از ساعت 07:30

برای ورود کلیک نمایید. در ادامه به عنوان مهمان با ذکر کامل نام و نام خانوادگی وارد کلاس شوید.

https://lms.classway.ir/isaar

 

در صورت نیاز به راهنمایی برای اتصال برنامه ادوبی کانکت در محیط کامپیوتر  یا موبایل میتوانید به این  لینک   مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

برنامه تفضیلی کنفرانس علمی یک روزه سلامت زنان ایثارگر و خانواده ایثارگران ,فایل PDF سخنرانی های برنامه

ساعت عنوان سخنراني نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران  
8:00-8:30 آیین شروع برنامه و تشریح برنامه  سخنران میهمان    
08:30-09:00

آسیب های اجتماعی در زنان

دكترسید حسن موسوی چلک دکترای مددکار اجتماعی  
09:00-09:30

الگوی بهره مندی از خدمات سلامت در زنان ایثارگر

دکتر بتول موسوی متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی  
09:30-10:00

غربال گری در زنان 

دکتر ملیحه پور زمانی متخصصزنان و زايمان  
10:00-10:20

استراحت  و پذیرایی

---
10:20-10:50

اصول تغذیه

دکتر سوده رازقی

متخصص تغذیه  
10:50-11:20

بیماریهای شایع زنان سالمند

دکتر راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندی  
11:20-11:50

فنآوریو سلامت زنان :بهداشت، درمان و
توانبخشی

دكترالهه فرجی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  
 

 

 

 

کپوستر بیماریهای جدیدسالمندی2نفرانس علمی یک روزه  با عنوان "تشخیص و درمان بیماریهای شایع در سالمندی" روز پنجشنبه 20 مرداد 1401 توسط مرکز آموزش مداوم پزشکی "پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان" با همکاری "دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می گردد.

در این برنامه اساتید دانشگاهی و خبرگان علمی سالمندشناسی و طب سالمندی به تبیین موضوعات و بیماریهای دوران سالمندی خواهند پرداخت.

با توجه به محدودیت تعداد پذیرش حضوری مدعوین، برنامه بصورت برخط (وبینار) از طریق لینک زیر در زمان برگزاری برای بهره مندی علاقمندان  در دسترس خواهد بود.

   هــدف کلــی برنـــامه:

آموزش پزشکان پایش سلامت ایثارگران

هدف اختصاصی برنـامه:

- تشخیص و درمان فراگیران با تغییرات فیزولوژیک سالمندی

- آشنایی با ارزیابی جامع و اصول ارجاع

- تشخیص و درمان با بیماریهای شایع سالمندی (جسمی و روانی )

- تشخیص و درمان بیماری های کلیه و مجاری اداری در سالمندان

- تشخیص و درمان بیمارهای شایع عفونی در سالمندان

- تشخیص و درمان زخم های فشاری

شرکت در برنامه کنفرانس علمی فوق برای گروه های درمانی زیر دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

پزشكان عمومي

متخصصان روانپزشکی

متخصصان طب سالمندی

کارشناسان ارشد روانشناسی سلامت

کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی

speaker workshopلینک پخش بر خط برنامه در روز برگزاری برنامه (1401/05/20) از ساعت 07:30

برای ورود کلیک نمایید. در ادامه به عنوان مهمان با ذکر کامل نام و نام خانوادگی وارد کلاس شوید.

https://lms.classway.ir/isaar

 

در صورت نیاز به راهنمایی برای اتصال برنامه ادوبی کانکت در محیط کامپیوتر  یا موبایل میتوانید به این  لینک   مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

برنامه تفضیلی کنفرانس علمی یک روزه تشخیص و درمان بیماریهای شایع در سالمندی ,فایل PDF سخنرانی های برنامه

ساعت عنوان سخنراني نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران  
08:05-08:00

قرآن و شروع برنامه

----- ----  
8:15-8:05 تشریح برنامه پایش سلامت

دکتر

عباسپور

معاون بهداشت و درمان  
08:030-08:15

تغییرات فیزیولوژیک سالمندی

دکتر

احمد دلبری

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی
09:00- 08:30

ارزیابی جامع و اصول ارجاع

دکتر

ژاله زندیه

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی
09:20-09:00

اصول تغذیه

دکتر

سوده رازقی

متخصص تغذیه ---
09:40-09:20

استراحت

---- -----  
11:15-09:40

بیماریهای شایع سالمندی

دکتر

مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

فایل PDF سخنرانی1

فایل PDF سخنرانی2

فایل PDF سخنرانی3

11:35 -11:15

بیماریهای شایع زنان سالمند

دکتر

راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندی فایل PDF سخنرانی
12:30-11:35 پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید                                       

13:30-12:30

نماز و نهار  
 

 

 

 

باعنایت به اهمیت وضعیت سالمندی در جامعه ایثارگری دفتر مطالعات و پژوهش ها با همکاری پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان ومرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، و بیمه دی پنل سالمندی را با رویکرد آموزش محور، با حضور ریاست عالی سازمان واساتید صاحب نظر و پژوهشگران دانشگاه، در سالن شهید رسول زاده درتاریخ 8 خرداد ازساعت 8 صبح لغایت 11:30صبح برای معاونین و مدیران ستادی به صورت حضوری و برای مدیران استانی ، پزشکان ، روانشناسان و مددکاران به صورت وبینار با محور های زیر برگزار نمود. خاطر نشان می سازد در این پنل ریاست عالی بنیاد با مهم شمردن موضوع سالمندی در بنیاد هماهنگی بیشتر در خصوص ارائه خدمات وبررسی علمی سالمندان ایثارگر لزوم ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری سالمندان را در اولویت امور برشمردند.

ادامه مطلب...