جستجو

 
سه شنبه
بهمن
1401
11
 

کنفرانس ادواری برنامه های پیشگیری و غربالگری با تمرکز بر جامعه ایثارگری توسط پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان با هدف مدیریت و ارتقا سلامت ایثارگران از تاریخ 28-7-1395 برگزار میگردد. علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند با واحد آموزش پژوهشکده تماس حاصل نمایند.

محور های کنفرانس:

اولویت پیشگیری بر درمان در سلامت ایثارگران.

روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی بر اساس گروه های سنی در ایثارگران و خانواده تحت پوشش آنان.

کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی در سلامت ایثارگران .

ارتقاء سلامت ایثارگران با ایجاد و تقویت زیرساخت‌های علمی مورد نیاز کمک به سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت در روند سلامت ایثارگران در سازمان های ذیربط آشنایی با مدیریت منابع سلامت و تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری امکان ارزیابی و اسقرار سلامت با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با تعیین شاخص ها و استانداردها.

تدوین برنامه مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و ایثارگران کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

اصلاح سبک زندگی و خود مراقبتی در ایثارگران با آموزش ارایه دهندگان خدمات.

عنوان و زمان برگزاری کنفرانس ها

تاریخ

 

ساعت عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...
27/7/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر با تمرکز بر فرزندان جامعه ایثارگری
5/8/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر در ایثارگران جوان
26/8/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر در ایثارگران میانسال
3/9/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر در ایثارگران سالمند
17/9/95 8:30-11 چکاپ سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
24/9/95 8:30-11 آشنایی با کلیات سالمندی و سالمندشناسی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
1/10/95 8:30-11 آشنایی با بیماریهای جسمی در دوران سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
29/10/95 8:30-11 آشنایی با بیماریهای روانی در دوران سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
6/11/95 8:30-11 شاخصهای ارزیابی جامع سلامت در دوران سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
27/11/95 8:30-11 آشنایی با برنامه های توانبخشی موردنیاز در دوران سالمندی و مراکز سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
4/12/95 8:30-11

کیفیت زندگی و ابزار های بررسی آن با تمرکز بر جامعه ایثارگری

18/12/95 8:30-11 خود مراقبتی در جامعه ایثارگر

rpisaarسامانه ثبت طرح های پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثار گران از شهریور  1394 آماده دریافت طرح نامه های  ارسالی از سوی محققین و پژوهشگران میباشد .در این سامانه به آدرس  http://www.rp.isaar.ir  وضعیت طرح های تحقیقاتی پیشنهادی در مراحل مختلف برای مجری مشخص و تمامی مراحل ثبت و اجرا قابل پیگیری میباشد .

راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله ها

هدف از انتشار اين فصلنامه ارتقاي سطح دانش علمي متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقمندان و به منظور تبادل تجربه‌ها و دست آوردهاي تازه علمي مي باشد. نشريه طب جانباز يك نشريه‌ي دو زبانه است كه هم به زبان فارسي و هم به زبان انگليسي منتشر خواهدشد با ذكر اين نكته كه مقالات فارسي با چكيده‌ي انگليسي انتشار مي‌يابند.

امتياز اين مجله متعلق به پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان مي‌باشد

براساس مصوبات شوراي سردبيري، مقالات با شرايط زير پذيرفته خواهند شد:

- انواع مقالات قابل قبول عبارتند از: پژوهشي(Original article) مرور سامانه‌اي ( Systematic Review)، فراتحليلي (Meta analysis)، گزارش موارد(Case Series, Case report). اين مقالات حداقل توسط يك داور خارج از گروه هيئت تحريريه و يك داور از اعضاي هيئت تحريريه مرور و ارزيابي مي‌شوند. هيچ توصيه‌ يا سفارشي براي انتشار مقالات پذيرفته نخواهدشد مگر اين كه تمام مراحل داوري را طي نموده و مقاله داراي مؤلفه‌هاي لازم از ديدگاه داوران و سردبيري نشريه باشد.

- تکميل فرم درخواست چاپ و ارسال فايل Word با مشخصات زير به آدرس پست الکترونيک نشريه و يا ارسال ديسکت يا CD حاوي اطلاعات مقاله به آدرس پستي نشريه. (فونت b nazanin با اندازه‌ي 12 براي نوشتار فارسي و Times New Roman، با اندازه‌ي10 براي نوشتار انگليسي، فاصله خطوط 1 سانتيمتر و حاشيه صفحات از طرفين 2 سانتيمتر، استفاده از برنامه MS Word نسخه2007 يا 2003.

- مقاله‌ي ارائه شده، نبايد قبلا" در نشريات ديگر (اعم از فارسي يا انگليسي زبان، ايندكس شده يا ايندكس نشده) به چاپ رسيده يا ارائه شده‌باشد. ارسال همزمان مقاله به ساير مجلات و يا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصميم نهايي به ديگر مجلات، موجب استرداد مقاله مي‌گردد.

- مقاله گزارش موردي بايد مشتمل بر « عنوان چکيده فارسي (همراه با 3تا 5 کليد واژه فارسي) مقدمه (شامل اهميت مورد)، معرفي بيمار (موضوع)، يافته ها، بحث، چکيده انگليسي ( همراه با 3تا 5 کليد واژه انگليسي) و فهرست منابع به زبان انگليسي» باشد.

- مقاله مروري (Systematic Review , Meta-analysis) فقط از پژوهشگران مجرب و محيط به موضوع مقاله، که داراي تأليفاتي در آن زمينه هستند، پذيرفته مي شود.(مستندات لازم؛ شامل آدرس و محل انتشار مقالات پژوهشي در مجلات معتبر و انديكس شده و نيز تأليفات منتشر شده‌ي پژوهشگر بايد همراه مقاله ارائه گردد.)

کتابچه خود آموز تاب آوری به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان نتشر و آمده توزیع در واحدی استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد در این کتابچه سعی بر این بوده که به زبانی بسیار ساده و با استفاده از مثال های کاربردی مخاطبین را با خصوصیات افراد تاب‌آور آشنا نماید  و به صورت خود آموز بتواند آموزش‌هایی را در اختیار ایشان قرار دهد. تاب‌آوری ،دعا و معنویت، مهارت خودکارآمدی، مهارت تفاهم (درک متقابل)، مهارت شوخی، مهارت حل مساله و مهارت تنظیم هیجانی موضوعاتی است که در این کتابچه به آنها پرداخته شده است./

راهنمای بالینی تشخیص و درمان عوارض چشمی مزمن و دیر رس ناشی از مصدومیت گاز خردل با همکاری پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی دانشگاه بقیه اله (عج) و مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران  تدوین  ، طراحی و منتشر گردید. این پوستر در سراسر کشور با همکاری واحد های استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران توزیع گردیده است .