جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

med oro 1بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به مثانه عصبی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر علی طبیبی ، دکتر هرمز کرمی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به مثانه عصبی (ویژه پزشکان)

med oro 8برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر فرزانه شریفی اقدس ، دکتر محمدرضا عزت نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

rahnama salmandan

راهنمای  پزشکان عمومی در برخورد با مشکلات شایع سالمندان

تالیف : دکتر هادی شجاعی ، دکتر محمدحسن آزما

بهار  1387

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

به سفارش اداره پایش سلامت معاونت بهداشت ودرمان بنیاد شهید ومور ایثارگران

دانلود راهنمای پزشکان عمومی در برخورد با مشکلات شایع سالمندان

من و اختلال فشار روانی پس از سانحه

نویسنده :دکتر محمد اسماعیل علی پور ، فهیمه لرستانی

زمستان 1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب من و اختلال فشار روانی پس از سانحه

 

 

 

depression ptsd 4

افسردگی و اختلال فشار روانی پس از سانحه

نویسنده :دکتر محمد اسماعیل علی پور ، فهیمه لرستانی

زمستان 1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

 

افسردگی یکی از بیماریهای رایج در بین سربازان بازگشته از جنگ است . حدود 88 درصد از شرکت کنندگان در جنگ مبتلا به افسردگی می شوند . بسیاری از افراد شرکت کننده در جنگ پس از مراجعه به خانه در برقراری روابط اجتماعی و رابطه صمیمانه با خانواده و اطرافیان با مشکلاتی مواجه هستند و لذا گوشه گیر و منزوی شده و تنهایی را ترجیح می دهند . احساس ناامیدی و غم بر آنها چیره شده و این احساس به طوری در آنها شدت پیدا می کند که برای بر طرف نمودن آن بایستی به یک روان شناس و یا روان پزشک مراجعه نمایند.

دانلود

وابستگی به مواد و اختلال فشار روانی پس از سانحه

نویسنده :دکتر محمد اسماعیل علی پور ، فهیمه لرستانی

زمستان1384

 

 

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب وابستگی به مواد و اختلال فشار روانی پس از سانحه

 

 

نویسنده :دکتر محمد اسماعیل علی پور ، فهیمه لرستانی

زمستان 1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود

 

 

 

مقدمه ای که باید خوانده شود

نویسنده :دکتر محمد اسماعیل علی پور ، فهیمه لرستانی

زمستان 1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود مقدمه ای که باید خوانده شود

 

 

hemiplegiaزندگی با فلج یکطرفه بدن (همی پلژی)

نویسنده :دکتر منصور رایگان ، دکتر نعیم احراری ، دکتر هادی شجاعی

زمستان  1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب زندگی با فلج یکطرفه بدن (همی پلژی)

 

 

what you should know about depression

نویسنده :موسسه مجروحین فلج آمریکا

ترجمه : دکتر رضا امینی

تابستان 1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود