جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

maharat about

درباره‌ي مهارت هاي زندگي  (مقدمه‌اي كه براي مهارت هاي زندگي  بايد خوانده شود)

مؤلفين: دكترشكوفه رادفر ، دكتر فريده حميدي

چاپ اول: بهار 1387

تيراژ: 20000 نسخه

شابك : 964-9930-40-X

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

انسانها برای مقابله سازگارانه با استرس ها ، موقعيت های مختلف وکشمکش های زندگی به راهكارهايی نياز دارند که آنان را در کسب اين توانايی تجهيز نمايد . اين راهكارها بسيار زيربنايی هستند و در فرآيند تحول، شکل می گيرند . راهكارهايي نظير شناخت عواطف و رفتارها که در قالب ساختارهايی مانند عزت نفس ، خودکارآمدی ، توانايی حل مسئله ، مقابله ، درک از خود ، مهارت های اجتماعی و بين فردی تجلی می‌يابند .

از آنجا که عوامل فرهنگی و اجتماعی، تعيين کننده ماهيت دقيق برنامه‌ي مهارت های زندگی هستند ، آموزش ها ممکن است از نظر اهداف و محتوای آموزشی در کشورها و نواحی مختلف متفاوت باشد . با اين وصف ، برنامه‌ي مهارتهای زندگی در کشورهای مختلفی اجرا شده است و به نظر می رسد که يک برنامه‌ي جامع بين فرهنگی باشد که اساسا رشد فلسفه ای نوين در نوجوانان و جوانان تأکيد دارد و آنان را تشويق می کند تا مسئوليت اعمالشان را بر عهده بگيرند . فرآيند آموزش به گونه‌ای است که آموزش گيرنده، فعالانه با موضوع اين مهارتها  درگير می‌شود. آموزش از کسب دانش شروع می شود و تا تبديل آن به يک نگرش و ظهور آن به صورت رفتار ادامه می يابد .

 

دانلود کتاب درباره‌ي مهارت هاي زندگي  (مقدمه‌اي كه برايمهارت هاي زندگي  بايد خوانده شود)

a simple reveiw of Aids

آشنايي با بيماري ايدز

گردآوري : حميد ميرزا آقايي(گروه بهداشت و توانبخشي معاونت بهداشت ودرمان بنیاد شهید وامور ایثارگران)

ویراستار :دکتر فرحناز فلاحتی

چاپ اول : زمستان 1383

تيراژ : 30.000

صفحه آرائي : حبيب اله خدمتي

تصاوير متن : حميد ميرزاآقائی

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

هنگامي كه اعضاي يك جامعه ، شناخت درستي از يك بيماري ندارند ،‌ممكن است در دام باورهاي غلطي گرفتار شوندكه رهايي از آنها به آساني امكان پذير نيست و اين خود زمينه ساز شكل گيري ترسي موهوم و ناشناخته خواهد بود كه روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.

ايدز نيز در بسياري از جوامع به چنين سرنوشتي گرفتار شده است ، عارضه اي ناخواسته که بر سرهركسي كه سايه اندازد ، سبب مي شود كه ديگران نيز از سايه آن فرد بهراسند و از او دوري بجويند.

جدايي و طرد انسان در جامعه سبب مي شو دكه آدمي به مرور در خود احساس بي ارزشي كرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بي تفاوتي در او روييده شده و در چنين مرحله اي ، شرايط براي زندگي جمعي روز به روز سخت تر مي شود.

دانلود آشنايي با بيماري ايدز

p9هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، دکتز محمد رضا رحمانی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

p8ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید امیر محسن ضیائی ، دکتز محمد دائمی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

urinary lithiasisسنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، پوران گل نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

p10مثانه عصبی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید محمد مهدی حسینی مقدم

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب مثانه عصبی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

p7عفونت های مجرای ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید محمد مهدی حسینی مقدم

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب عفونت های مجرای ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

uretheral strictureتنگی مجرای ادرار در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید جلیل حسینی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب تنگی مجرای ادرار در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

choronic renal failureبیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر فاطمه پور رضا قلی ، دکتر فرهت فرخی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

augmentation cystoplastyبازسازی مثانه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکترعلی طبیبی ، دکتر هرمز کرمی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)