جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

همه‌ي علاقه‌مندان به پژوهش همواره در پي اين هستند كه در جريان طرح‌هاي پژوهشي موجود در حوزه‌ي

مورد علاقه‌ي خود قرار گيرند و يا   از طرح‌هاي موجود ايده‌هاي نوين استخراج نمايند. مديريت پژوهش، براي

جلوگيري از دوباره‌كاري‌ها و صرف هزينه‌هاي اضافه و نيز بهره‌مندي از ايده‌هاي نوين پژوهشگران، فهرست

تمامي طرح‌هاي پژوهشي را در مراحل مختلف در معرض ديد و به تناسب نياز پژوهشگران در دسترس آنان

قرارداده‌است. از اين رو فهرست طرح‌هاي كاربردي شده به معني طرح‌هاي پايان يافته را در برگه‌ي مخصوص

به خود مي‌توان مشاهده نمود. لازم به ذكر است كه گزارش پاياني و مقالات حاصل از طرح‌هاي يادشده، در

مديريت پژوهش موجود است كه با ارائه‌ي درخواست كتبي كه كد طرح در آن مندرج شده‌باشد، درخواست

بررسي شده و در صورت امكان موارد خواسته‌شده در اختيار قرار مي‌گيرد. آن چه كه واضح توجه به آن ضرورت

دارد، جلوگيري از انحطاط و مزمحل شدن داده‌هاي يك طرح پژوهشي است كه با به كارگيري آن‌ها در تدوين

مقالات علمي و تحليل‌ها و فراتحليل‌ها محقق مي‌شود، ارزش و اعتبار بالايي دارد. بدين سبب براي همه‌ي

طرح‌هاي پژوهشي كه داراي بانك اطلاعاتي هستند، يك شناسنامه بانك تهيه شده‌است كه با استفاده از آن

مي‌توان به محتواي بانك اطلاعاتي پي برد و براي آناليز برمبناي ايده‌ي جديد داده‌ها را تفكيك و در اختيار

محققين قرارداد. فهرست طرح‌هاي داراي شناسنامه بانك اطلاعاتي در برگه‌ي بالا قابل مشاهده مي‌باشد.

پس از انتخاب بانك با مراجعه به برگه‌ي فرم ها، يك نسخه از فرم تقاضاي مقاله را با ارائه‌ي كد طرح تكميل و به

گروه مرتبط ارسال مي‌شود. با تأييد تقاضا در گروه و شوراي علمي، فيلدهاي مورد نياز محقق در اختيار قرار

مي‌گيرند تا براي استخراج مقاله مورد استفاده واقع شوند.

گروهي از طرح‌ها در مرحله‌ي اجرا بوده و لازم است افرادي كه قصد ارائه‌ي طرح را دارند از عناوين آن‌ها مطلع

باشند. طرح‌هاي در دست بررسي به گروهي از طرح‌ها اتلاق مي‌شود كه در گروه، مديريت پژوهش و يا در

شوراي علمي در حال ارزيابي و بررسي مي‌باشند.

مقالات استخراج شده از طرح‌هاي پژوهشي نيز در اين پايگاه فهرست شده‌اند كه با ارائه‌ي كد طرح قابل

دسترسي مي‌باشند.