-بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر علائم PTSD مزمن و کیفیت زندگی جانبازن اعصاب و روان

-بررسی رابطه سردرد و اختلال خواب درجانبازان مبتلابه اختلال استرس پس ازضربه

-بررسی اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری برPTSD

-بررسی شیوه های مقابله ای، کیفیت زندگی وسلامت روان جانبازان مؤنث

-ارزیابی روانشناختی و درمان LDوADHD فرزندان جانبازان