جستجو

 
چهارشنبه
ارديبهشت
1403
05
 

اولویت های پژوهشی نسخه 3 مهر 1398

بنیادشهید

بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سازمانی با وظایف متنوع و چندین گروه مخاطب متفاوت از یکدیگر و با تغییرات و انتظارات بسیار زیاد شناخته می شود. همراهی با این تغییرات و روزآمد نمودن دانش تخصصی برای ایفای مطلوب نقشها، نیازمند بهره گیری از محققین و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی درون سازمانی و برون سازمانی است تا علاوه بر آگاهی از آخرین یافته های عرصه علم و دانش، بتواند هر گونه تصمیم و اقدام خود را با اطمینان بیشتری عملی نماید.

 

مرکز مطالعات و پژوهشهای بنیاد در جایگاه پشتیبان نظری و علمی واحدهای سازمانی وظیفه ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و بدنه سازمانی را بر عهده دارد و در تسهیل و تسهیم اطلاعات ایفای نقش می نماید تا بتواند با جلب همراهی و مشارکت تمامی سرمایه های خود، دستاورد بهتری را عرضه نماید تدوین نیازها والویت های پژوهشی اولین گام در این راستا است که بدین منظور کارگروهی متشکل از نمایندگان خبره و با تجربه به نمایندگی از کلیه واحدهای سازمانی تحت عنوان کارگروه توسعه فرهنگ پژوهش در دفتر مطالعات و پژوهش‌ ها تشکیل شد. این کارگروه ضمن تشریح مسائل سازمانی مهمترین اولویتهای پژوهشی بنیاد را شناسایی کرده و ضمن بررسی راههای رفع این نیازها از منابع موجود داخلی و خارجی، زمینه انتقال یافته ها را به کارشناسان و مدیران مربوطه فراهم می نمایند. و در مواردی که موضوع فاقدزمینه پژوهشی کافی باشد، به عنوان اولویت پژوهشی به شورای پژوهش معرفی می‌نمایند. همچنین همزمان با انجام هر پژوهش، ضمن تسهیل در دستیابی محقق به داده ها و اطلاعات مورد نیاز وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته و در انتقال یافته های پژوهشی در خلال اجرای آن به بدنه واحد تحت نمایندگی خود همکاری می نماید.

مجموعه حاضر حاصل تلاش این گروه به عنوان سومین مجموعه اولویت‌های پژوهشی از زمان تشکیل دفتر مطالعات و پژوهش‌ ها، در حیطه های توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توانمند سازی ایثارگران، سبک زندگی اسلامی- ایرانی، موضوع سلامت و توسعه مدیریت ارائه می‌شود.

بدیهی است محققین محترم می توانند بر اساس اولویت های پژوهشی (مصوب شورای پژوهش بنیاد شهید و امور‌ایثارگران)، ذیل عناوین پیشنهادی مطالعات در قالب طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه های دانشجویی در سطوح استانی یا ملی را مشخص نموده وپروپوزال‌های پیشنهادی خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.rp.isaar.ir جهت بررسی و داوری ارسال دارند.

بدین منظور پس از ثبت نام در وبگاه فوق و دریافت کلمه عبور از طریق پست الکترونیک، امکان ارسال پروپوزال‌های پژوهشی برای مجریان پژوهشی میسر خواهدشد.

امید است با مشارکت همکاران توانمند پژوهشگر، پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه خدمت هر چه بهتر به ایثارگران و گسترش فرهنگ ایثار وشهادت فراهم شود.

اولویت های پژوهشی درحیطه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

•          مطالعات مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت

•           مطالعات تدوین و استقرار برنامه های اجرایی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه (داخلی/ بین الملل)

•           مطالعات ارزیابی حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در برنامه ها و مصنوعات فرهنگی درحوزه فرهنگ ایثار و شهادت

اولویت های پژوهشی درحیطه توانمند سازی

•           مطالعات توسعه دسترسی به دانش و کاربرد آن در زندگی ایثارگران

•           مطالعات توسعه دسترسی به سطح زندگی مناسب در ایثارگران

•           مطالعات بهبود وضعیت اشتغال و کار آفرینی در ایثارگران

•           مطالعات افزایش نقش وتوسعه مشارکت اجتماعی ایثارگران

اولویت های پژوهشی درحیطه سبک زندگی اسلامی ایرانی

•           مطالعات بهبود ساختار نظام خانواده ایثارگران

•           مطالعات ارزش ها و نگرش های ایثارگران

•           مطالعات اوقات فراغت و فعالیت های فیزیکی ایثارگران

اولویت های پژوهشی درحیطه سـلامت (جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی)

•          مطالعات بهبود ابعاد کیفیت و خدمات سلامت

•           مطالعات استقرار نظام مراقبت های طولانی مدت و سالمندی در بنیاد

•           مطالعات استقرار نظام مراقبت از راه دور در بنیاد

•           مطالعات نظام پژوهش‌های مشارکتی مبتنی بر جامعه

•           مطالعات علوم پایه، بالینی، اپیدمیولوژیک در بهبود روش‌های تشخیصی و درمانی و اندازه‌گیری عملکرد و سلامت و از کار افتادگی

•           مطالعات نظام سلامت اجتماعی

اولویت های پژوهشی درحیطه توسعه مدیریت

•           مطالعات مهندسی نقش و ساختار دولت در بنیاد

•           مطالعات توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در بنیاد

•           مطالعات خدمات عمومی در فضای رقابتی در بنیاد

•           مطالعات مدیریت سرمایه انسانی در بنیاد

•           مطالعات بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی در بنیاد

•           مطالعات توسعه فرهنگ سازمانی در بنیاد

•           مطالعات صیانت از حقوق جامعه ایثارگری در نظام اداری در بنیاد

•           مطالعات ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد درنظام اداری در بنیاد

•           مطالعات بهبود و ارتقای بهره وری نظام اداری و اجرایی در بنیاد

•           مطالعات مدیریت منابع

پژوهشگران و محققین علاقمند برای ثبت طرح های تحقیقاتی خود در راستای الویت های پژوهشی مصوب بنیاد شهید و امور ایثاگران که در این برگه درج شده است می توانند پس از عضویت در سامانه پژوهشیار پروپوزال طرح های پیشنهادی خود را ارسال دارند.