جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

the human cost of landmineخسارات انساني ناشي از انفجار مين

اگر چه در سالهای اخیر اهمیت بیشتری به برنامه های آگاه سازی و پیشگیری از صدمات ناشی از مینهای زمینی داده می شود، اما همچنان هر هفته تعداد زیادی از مردم، خصوصاً کودکان در اثر مینهای زمینی و یا مهمات عمل نکرده دردنیا کشته یا مجروح می شوند.

ایران نیز که تخمین زده می شود دومین کشور دنیا از نظر میزان آلودگی به مینهای زمینی می‌باشد از این امر مستثنی نیست.

استانهای واقع در مرز غربی و جنوب غربی کشور اکنون 18 سال بعد از زمان آتش بس همچنان مناطق پر خطر آلوده به مین های زمینی باقی مانده از جنک عراق- ایران هستند.

مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر در خصوص مرگ ها و جراحات ناشی از مینهای زمینی از روی پرونده های بیمارستانی این افراد بین سالهای 1367 ( بعد از زمان آتش بس) لغایت 1382 می باشد.

در دورۀ 14 ساله این مطالعه 3713 پرونده از 3 سازمان متولی رسیدگی به امور قربانیان مین مورد بررسی قرار گرفت

نتایج: در بین استانهای مورد بررسی استان کردستان بیشترین میزان مرگ ناشی از انفجار مین یا مهمات عمل نکرده جنگی را داشته است ، در مجموع 2/93% این افراد مورد بررسی مرد و 8/6% آنها زن بودند، اغلب قربانیان را غیر نظامیان تشکیل میدادند و 4/40% افراد حداقل یک قطع عضو را تجربه کرده بودند،6/40% قربانیان را افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دادند.

نتایج این مطالعه نشان داد که مرگها و جراحات ناشی از انفجار مین های زمینی و مهمات عمل نکرده در ایران در خور توجه است و نیاز به برنامه ریزی بیشتری در این خصوص وجود دارد.

دانلود کتاب خسارات انساني ناشي از انفجار مين