جستجو

 
شنبه
اسفند
1402
12
 

کنفرانس ادواری برنامه های پیشگیری و غربالگری با تمرکز بر جامعه ایثارگری توسط پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان با هدف مدیریت و ارتقا سلامت ایثارگران از تاریخ 28-7-1395 برگزار میگردد. علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند با واحد آموزش پژوهشکده تماس حاصل نمایند.

محور های کنفرانس:

اولویت پیشگیری بر درمان در سلامت ایثارگران.

روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی بر اساس گروه های سنی در ایثارگران و خانواده تحت پوشش آنان.

کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی در سلامت ایثارگران .

ارتقاء سلامت ایثارگران با ایجاد و تقویت زیرساخت‌های علمی مورد نیاز کمک به سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت در روند سلامت ایثارگران در سازمان های ذیربط آشنایی با مدیریت منابع سلامت و تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری امکان ارزیابی و اسقرار سلامت با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با تعیین شاخص ها و استانداردها.

تدوین برنامه مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و ایثارگران کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

اصلاح سبک زندگی و خود مراقبتی در ایثارگران با آموزش ارایه دهندگان خدمات.

عنوان و زمان برگزاری کنفرانس ها

تاریخ

 

ساعت عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...
27/7/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر با تمرکز بر فرزندان جامعه ایثارگری
5/8/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر در ایثارگران جوان
26/8/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر در ایثارگران میانسال
3/9/95 8:30-11 غربالگری بیماری های غیر واگیر در ایثارگران سالمند
17/9/95 8:30-11 چکاپ سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
24/9/95 8:30-11 آشنایی با کلیات سالمندی و سالمندشناسی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
1/10/95 8:30-11 آشنایی با بیماریهای جسمی در دوران سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
29/10/95 8:30-11 آشنایی با بیماریهای روانی در دوران سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
6/11/95 8:30-11 شاخصهای ارزیابی جامع سلامت در دوران سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
27/11/95 8:30-11 آشنایی با برنامه های توانبخشی موردنیاز در دوران سالمندی و مراکز سالمندی با تمرکز بر جامعه ایثارگری
4/12/95 8:30-11

کیفیت زندگی و ابزار های بررسی آن با تمرکز بر جامعه ایثارگری

18/12/95 8:30-11 خود مراقبتی در جامعه ایثارگر