جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

home modificationsاصلاحات خانه براي توان‌خواهان

نويسنده: دکتر مهدی زندیه

ویراستار: دکتر عطیه زندیه

چاپ اول : بهار 1389

شابک: 978-964-9930-56-5

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

با افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرهای بزرگ، شکل، فرم و رفته رفته سیمای شهرها دگرگون شده است. بسیاری از طراحان شهر، به ویژه در کشورهای عقب مانده وجهان سوم، در صدد به وجود آوردن سیمایی در شهر هستند که سود بیشتري براي آنان تأمين كند، و کمتر به جزئیات و نیازهای افراد گوناگون در جامعه توجه دارند. اگرچه اينان گاهی نيز ناچار به رعایت استانداردهای شهری  مي‌شوند اما از نظر اغلب آنان این مقررات، قوانینی دست و پاگیر است كه باعث كاهش منافع و عدم سودآوري می‌گردد.

پرداختن به مقوله نیازهای اولیه معلولین، جانبازان، سالمندان، ناتوانان جسمی ـ حرکتی و به طور كلي توان‌خواهان از این قسم است كه عدم رعايت آنها باعث مي‌شود اين عزيزان در بسیاری از موارد صرفاً به دلیل عدم وجود امکانات مناسب از حضور در محیط و اجتماع خودداری ورزند. نظر به اينكه در بسیاری از موارد، صدور قوانین و بخشنامه‌های بجا و مناسب می‌تواند به حل این معضل کمک کند، اما اغلب دیده می‌شود که بسیاری از افراد رعایت این قوانین را مانع پیشرفت سریع پروژه‌ها و سودآوری کلان آنها می دانند و نسبت به رعایت آنها رغبت چندانی نشان نمی‌دهند. بالطبع، با به وجود آوردن یک سیستم نظارتی و کنترل دقیق در زمان اجرای پروژه‌ها می‌توان از این سوء استفاده‌ها جلوگیری به عمل آورد.

با اين حال اين كار عملاً آسان نیست و باید از بسیاری از منافع شخصی چشم پوشید، ولی به هرحال انجام به این تعهد از ابتدایی‌ترین اصول انسانی محسوب می‌شود.

گذشته از محیط شهری، پرداختن به فضاهای داخل خانه (مسکن) نيز از مطالب مهم و قابل توجهی است که محیط را برای سکون و آرامش ساکنین فراهم می‌نماید. این امر وقتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که استفاده‌کننده از آن خانه، فردی جانباز، معلول، ناتوان جسمی ـ حرکتی يا به طور كلي «توان‌خواه» باشد.

دریافت فایل کتاب