جستجو

 
جمعه
آذر
1402
10
 

maharat ertebatراهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان - مهارت ارتباط موثر

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

مؤلفين: دكترشكوفه رادفر ، دكتر فريده حميدي ، فهيمه لرستاني، بهمن ابراهيمي، جعفر ميرزايي

چاپ اول: بهار 1387

تيراژ: 20000 نسخه

شابك : 964-9930-44-2

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

برقراری ارتباط موثریکي از قدیمی ترین ودر عین حال عالی ترین دستاوردهای بشر است. ارتباط در گذشته وبرای انسان اولیه ،علاوه بر کارکردهایی که در جهت حفظ حیات ویاری گرفتن از دیگران داشته، زمینه ساز فعالیت های اجتماعی وسر آغازی برای زندگی اجتماعی نیز بوده است .

ارتباط میان دو یاچند نفر اتفاق می افتد وما همه در طول روز با افراد مختلف ارتباط برقرار می کنیم .اما قابل توجه اين است که هر ارتباطی منجر به احساس موفقیت در ما نخواهد شد .داشتن یک ارتباط با احساس موفقیت مستلزم روش ها ومهارت هایی است و ....

 

دانلود راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان مهارت ارتباط موثر