جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

اسامی دانشگاه ها ومراکز علمی که تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان دارند وگروه توانبخشی با این مراکز همکاریهای علمی داشته است

 

 •  دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   
 • ISPO انجمن بین المللی ارتز و پروتز 
 • مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی
 • دانشگاه امام حسین (ع)   
 • مرکزلیزر پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
 • معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   
 • شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار  
 • بیمارستان ساسان  
 • مرکز تحقیقات غدد درون ریزو متابلیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران