جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

اسامی دانشگاه ها ومراکز علمی که تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان دارند وگروه توانبخشی با این مراکز همکاریهای علمی داشته است

 

 •  دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   
 • ISPO انجمن بین المللی ارتز و پروتز 
 • مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی
 • دانشگاه امام حسین (ع)   
 • مرکزلیزر پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
 • معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   
 • شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار  
 • بیمارستان ساسان  
 • مرکز تحقیقات غدد درون ریزو متابلیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران