جستجو

 
سه شنبه
آذر
1400
16
 

عنوان طرح : بررسی میزان تاثیر الکترومگنتیک درمانی در پیشگیری و بهبود استئوپورزجانبازان نخاعی

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : دکتر هادی شجاعی

همکاران طرح : دکتر سروش ، دکتر فروزان ، دکتر حمید حقانی ، دکتر آرش حسینی

مدت اجرای طرح : 9 ماه

تاریخ پیشنهاد :28/3/82

بودجه کل طرح :000/220/227ريال

وضیعت طرح : تصویب شورا جهت انجام مطالعه آزمایشی – در حال پایلوت

توضیحات : مشترک بین پژوهشکده و مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

************************

عنوان طرح : بررسی مشکلات سیستم عضلانی،مفصل اسکلتی اندامهای فوقانی و ستون فقرات در جانبازان ضایعه نخاعی گردنی ورزشکار  

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : دکتر هادی شجاعی

همکاران طرح : دکترفرحناز فلاحتی،آقای دشتی

مدت اجرای طرح : 2 ماه

تاریخ پیشنهاد : زمستان 82

بودجه کل طرح : 000/970/9 ريال

وضیعت طرح : در حال گزارش پایانی

توضیحات :

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی فراوانی آسیبهای ورزشی و علل و عوامل مرتبط بر آنها در جانبازان و معلولین ورزشکار رشته های مختلف ورزشی در جشنواره میلاد کوثر تهران مرداد 82   

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : گروه پژوهشی توانبخشی پژوهشکده و گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاران طرح : دکترسخنگوئی،دکتر سروش،دکترحلبچی،

مدت اجرای طرح : 4 ماه

تاریخ پیشنهاد : 28/3/82

بودجه کل طرح : 000/520/49  ريال

وضیعت طرح : پایان یافته برای چاپ در مجلات ارسال شده است

توضیحات :

 

 

************************

عنوان طرح : مقایسه اثر لیزر کم توان با درمان حمایتی در درمان سندرم تونل مچ دستی جانبازان نخاعی پاراپلژیک 

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : گروه پژوهشی توانبخشی پژوهشکده و گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاران طرح : دکترسخنگوئی،دکتر سروش،دکترجمال جمالی،دکترحقانی، دکتراسفیدلاناخاریتونچاک، آقای اکبررضایی

مدت اجرای طرح : 9 ماه

تاریخ پیشنهاد : 9/11/81

بودجه کل طرح : 000/300/97  ريال

وضیعت طرح : پایان یافته مقاله برای چاپ ارسال شده است

توضیحات : ناظر آقای مسعود نبوی

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی اثر لیزر کم توان در درمان زخمهای فشاری جانبازان نخاعی  

سرپرست : دکتر هادی شجاعی  

مجری : گروه پژوهشی توانبخشی پژوهشکده و گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاران طرح : دکترسخنگوئی،دکتر سروش،دکترحسینی،دکترحقانی، دکترجمال جمالی ، آقای اکبررضایی

مدت اجرای طرح : 12 ماه

تاریخ پیشنهاد : 9/11/81

بودجه کل طرح : 000/600/103  ريال

وضیعت طرح : پایان یافته مقاله برای چاپ ارسال شده است

توضیحات : ناظر دکتر فرزاد پناهی

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی جامع وضعیت سلامت جانبازان 50 سال به بالا و تعیین الویتها بمنظور برنامه ریزی های لازم برای بهبود کیفیت زندگی جانبازان سالمند

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : گروه پژوهشی توانبخشی پژوهشکده و گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاران طرح :

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی و تعیین فعالیتهای بدنی و ورزشی مناسب جانبازان در اوقات فراغت آنان  

سرپرست : دکتر حسین پور سلطانی

مجری :

همکاران طرح : دکتر شجاعی،دکترسخنگوئی،دکترسروش،آقای ریاحی، آقای رهنما، آقای شفیع زاده، آقای نجاتی،آقای اردستانی

مدت اجرای طرح :

تاریخ پیشنهاد :

بودجه کل طرح : 000/000/244 ريال

وضیعت طرح : قبل از تصویب

توضیحات :

 

 

************************

عنوان طرح : کارآزمایی بالینی اتفاقی و دو سویه کور مقایسه تاثیر قرص های

سیلدنافیل ساخت کارخانه پیفیزر(ویاگرا) وساخت کارخانه لقمان در عملکرد جنسی بیماران نخاعی و همسرانشان 

سرپرست : دکتر رحمت ا... حافظی 

مجری : دکتر رحمت ا... حافظی 

همکاران طرح : دکتر شجاعی،دکترشبیریان،دکترسروش،دکترفروتن،دکترامینی ، دکتر حقانی

مدت اجرای طرح : 1 سال

تاریخ پیشنهاد :

بودجه کل طرح : 000/000/79 ريال

وضیعت طرح : در حال تصویب – پیش از اجرا

توضیحات : در حال مشترک شدن بین پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی بقیهَ ا...

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی میزان شیوع پوکی استخوان بر اساس مدارک موجود از جانبازان ضایعه نخاعی استان اصفهان در سال 80 

سرپرست : دکتر هادی شجاعی 

مجری : مهندس حسین قلی زاده 

همکاران طرح : دکتراحسان مدیریان، دکترسروش

مدت اجرای طرح : 5 ماه

تاریخ پیشنهاد : 2/3/82

بودجه کل طرح : 000/710/8 ريال

وضیعت طرح : پایان یافته جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی پذیرفته شده است

توضیحات : ناظر پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

پروتکل اجرایی مربوط به پیشگیری،مراقبت ودرمان استئوپروز جانبازان بدنبال این طرح تهیه شده است

 

 

 

************************

عنوان طرح : طراحی واکر جهت جانبازان پاراپلژیک

سرپرست : دکتر هادی شجاعی 

مجری : علی حسین پور حجّار

همکاران طرح : مهندس داورزنی،مهندس صادقی نائینی

مدت اجرای طرح :

تاریخ پیشنهاد :

بودجه کل طرح :

وضیعت طرح : پایان یافته در حال تدوین به شکل کتاب

توضیحات : پایان نامه مهندسی طراحی صنعتی

مشترک بین پژوهشکده ودانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی اثر لیزر توان پایین در دردهای مزمن با منشاءعصبی در جانبازان نخاعی  

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : دکتر هادی شجاعی

همکاران طرح : دکتر سروش،دکترفروزان،دکترحقانی، دکترجمال جمالی

مدت اجرای طرح : 9 ماه

تاریخ پیشنهاد : 9/8/81

بودجه کل طرح : 000/900/83  ريال

وضیعت طرح : در حال اجراء

توضیحات :

 

 

************************

 

عنوان طرح : بررسی متون در خصوص اصول پیشگیری،مراقبت و درمان اختلالات عضلانی استخوانی ناشی از کار در جانبازان و معلولین قطع عضو 

سرپرست : وحید نجاتی

مجری : وحید نجاتی

همکاران طرح : دکتر سروش،دکترشجاعی،دکترجمشیدی

مدت اجرای طرح : 7 ماه

تاریخ پیشنهاد : 4/5/82

بودجه کل طرح : 000/500/16  ريال

وضیعت طرح : در حال اجراء

توضیحات :

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی متون ،مقالات و تحقیقات انجام شده در خصوص مشکلات تعادلی سالمندان و معلولین 

سرپرست : وحید نجاتی

مجری : وحید نجاتی

همکاران طرح : دکتر سروش،دکترشجاعی،دکترجمشیدی،دکتر کریمی، آقای علیزاده

آقای پارسانژاد

مدت اجرای طرح : 4 ماه

تاریخ پیشنهاد : 20/4/82

بودجه کل طرح :

وضیعت طرح : در حال اجراء

توضیحات :

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی متون ،مقالات و تحقیقات انجام شده در خصوص ارتز همزمان کننده راه رفتن 

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : دکتر هادی شجاعی ، مهندس محمد رضا خسروی سواد جانی

همکاران طرح :

مدت اجرای طرح : 3 ماه

تاریخ پیشنهاد : 25/1/82

بودجه کل طرح : 000/740/19 ريال

وضیعت طرح : اتمام یافته در حال تدوین به شکل کتاب

توضیحات :

 

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی متون درخصوص معلولیت های نیازمند به بالابر و انواع بالابر های قابل استفاده برای ایشان

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : دکتر هادی شجاعی

همکاران طرح :

مدت اجرای طرح : 9 ماه

تاریخ پیشنهاد : 9/11/81

بودجه کل طرح : 000/620/4 ريال

وضیعت طرح : اتمام یافته مقاله در اولین کنگره بین المللی تکنولوژی و توانبخشی ارایه شده است 

توضیحات :

 

 

 

************************

عنوان طرح : بررسی وضعیت استفاده از دوچرخه ثابت برقی در جانبازان ضایعه نخاعی و تاثیرات جسمانی آن در استفاده کنندگان

سرپرست : دکتر هادی شجاعی

مجری : دکتر هادی شجاعی

همکاران طرح : دکترسروش،دکترحقانی،دکترنصیرزاده،مهندس علامی

مدت اجرای طرح : 7 ماه

تاریخ پیشنهاد : 26/1/83

بودجه کل طرح : 000/900/145 ريال

وضیعت طرح : در حال اجراء فازپایانی قبل از تدوین گزارش پایانی

توضیحات : ناظر گروه پژوهشی توانبخشی- دکترمحّمد باغبانی

 مشترک بین پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

************************

عنوان طرح : طراحی صندلی جهت رفع حاجت جانبازان ناتوان جسمی  

سرپرست : دکتر هادی شجاعی 

مجری : ساسان فراگزلو

همکاران طرح : مهندس داورزنی،آقای غریبانی،مهندس علامی

مدت اجرای طرح :

تاریخ پیشنهاد :

بودجه کل طرح : 000/250/4 ريال

وضیعت طرح :طرح در شورا تصویب شده جهت نیاز سنجی اولیه

توضیحات : پایان نامه مهندسی طراحی صنعتی

مشترک بین پژوهشکده ودانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

پرسشنامه طراحی شده و آماده اجرا است