دکتر محمد رضا سروش

اطلاعات تماس

تصویر تماس

عضو شورای علمی

آدرس:
بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17 تهران ایران

تلفن: 22412114 021

فکس: 22418180 021

http://www.jmerc.ac.ir

دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

رییس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

H- index in  scopus:17

H- index in google scholar:20

Page in google scholar: http://scholar.google.com/citations?user=MhgiwtUAAAAJ&hl=en