مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

طرح‌هاي تحقيقاتيكاربردي شدهدرحال اجرادر دست بررسيشناسنامه بانك‌هافهرست مقالات

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 

طرح‌هاي در حال اجرا:                                                                                  تاريخ به روزرساني: 2/87

  قابل توجه پژوهشگران گرامي تا اين تاريخ طرح‌هاي زير در اين پژوهشكده در حال اجرا مي‌باشند . براي اطلاع از وضعيت پيشرفت طرح‌ها با ارائه‌ي  كد طرح مي‌توانيد ميزان پيشرفت را از مديريت پژوهش جويا شويد.

   (براي جستجو مي‌توانيد از Ctl+F و درج كلمه‌ي مورد نظر استفاده نماييد)

     

رديف كد طرح عنوان طرح
1 80-T-102 بررسي ميزان موفقيت درمان ايمپلنت دنداني در بنياد جانبازان از نظر جانبازان : دندانپزشكان معالج و معيارهاي ارزيابي درمان سال 1380
2 80-T-109 بررسي خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل
3 81-T-107 بررسي ميزان بيان ژن TGF-Betal مجروحان شيميايي شده بوسيله گاز خردل به منظور يافتن راه درماني مناسب در آنها
4 82-D-103 بررسي سيستم هاي ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از کشور
5 82-D-106 بررسي واحدهاي الحاقي به ويلچرهاي مكانيكي جهت تسهيل در رانش
6 82-R-103 بررسي فراواني آسيبهاي ورزشي و علل و عوامل مرتبط بر آنها در جانبازان و معلولين ورزشكار رشته هاي مختلف ورزشي شركت كننده در جشنواره ميلاد كوثر تهران 82/5
7 82-R-115 بررسي وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي در جانبازان ضايعه نخاعي و تاثيرات جسماني آن در استفاده كنندگان
8 82-T-116 بررسي پاكي متري و توپوگرافي قرنيه در جانبازان شيميايي آلوده به گاز خردل مراجعه كننده به كلينيك جانبازان شيميايي
9 82-T-121 پيگيري 20 ساله مرگ و مير در مصدومين شيميايي ب
10 82-T-126 تعيين ويژگي هاي مركز اورژانس و بخش مصدومين شيميايي و ارائه الگوي درماني مناسب
11 82-T-128 بررسي يافته هاي ميكروسكوپ نوري و الكتروني در ضايعات مزمن خارش دار پوست در مصدومين شيميايي گاز خردل ، قبل و بعد از درمان
12 83-D-102 ارزيابي خدمات دارو و تجهيزات كشوري در سال 1381 بر اساس مدارك موجود در اداره كل درمان و توانبخشي
13 83-D-103 تدوين پروتكل استاندارد شده استفاده از تجهيزات اكسيژن درماني در خانه
14 83-D-106 شناسايي اصلاحات خانه براي جانبازان با ناتواني حركتي
15 83-D-107 بررسي خودروها :اصلاحات آنها و سيستم حمل و نقل عمومي مربوط به افراد با ناتواني حركتي
16 83-p-103 بررسي كيفيت مراقبت ارايه شده به جانبازان قطع نخاع در منزل (83-84 )
17 83-t-107 كارآزمايي باليني دو سويه كور اتفاقي شده :مقايسه سودمندي اريترومايسين و پلاسبو بر كيفيت خواب جانبازان شيميايي
18 83-t-108 كار آزمايي باليني دو سويه كور اتفاقي شده :مقايسه سودمندي كلاريترومايسين و پلاسبو بر كيفيت زندگي جانبازان شيميايي
19 83-t-109 كار آزمايي باليني دو سويه كور اتفاقي شده : مقايسه سودمندي اريترومايسين و پلاسبو بر كيفيت زندگي جانبازان شيميايي
20 83-t-110 كار آزمايي باليني دوسويه كور اتفاقي شده : مقايسه سودمندي آزيترومايسين و پلاسبو بر كيفيت زندگي جانبازان شيميايي
21 83-t-112 كارآزمايي باليني دو سويه كور اتفاقي شده ؛ مقايسه سودمندي آزيترومايسين و پلاسبو بر كيفيت خواب جانبازان شيميايي
22 83-t-113 كارآزمايي باليني دو سويه كور اتفاقي شده ؛ مقايسه سودمندي كلاريترومايسين و پلاسبو بر كيفيت خواب جانبازان شيميايي
23 83-t-120 بررسي مقايسه اي فراواني استئوپروزيس در مصدومين شيميايي گاز خردل و بيماران آسمي
24 83-t-122 تعيين مقدار آب دفعي از طريق اپيدرم (TEWL ) در پوست جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد
25 83-t-124 بررسي مقايسه اي مقدار آب پوست (Skin hydration) در جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد و افراد سالم
26 83-t-125 بررسي ميزان الاستيسيتي (elasticity) پوست در جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد
27 83-t-127 بررسي ميزان تغييرات چربي پوست (Sebum) در جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد نسبت به افراد سالم با استفاده از CK MPA9
28 83-t-128 تعيين سيرپيشرفت ضايعات ريوي ناشي از گاز خردل با استفاده از يافته هاي مختلف دمي و بازدمي HRCT
29 83-t-129 تعيين ميزان اريتم و ملانين در ضايعات مزمن جلدي ناشي از تماس با سولفورموستارد و مقايسه آن با پوست افراد سالم
30 83-t-130 مقايسه فراواني نسبي هيپرتانسيون ريوي در مبتلايان به بيماري مزمن ريوي ناشي از گاز خردل و برونشيت مزمن با نماي انسدادي شديد
31 83-t-132 كارآزمايي باليني اتفاقي دو سويه ‎‎ مقايسه Ginkgo biloba+astaxanthin+vit.C و پلاسبو در بهبود يافته هاي ريوي جانبازان شيميايي
32 83-t-138 بررسي انواع حملات تشنجي و چگونگي درمان در مجروحين جنگ تحميلي متعاقب ضايعات نفوذي سر
33 83-t-139 بررسي مقايسه اثر درماني capsaicin موضعي با روشهاي درماني روتين (بتامتازون موضعي ) در درمان ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده ناشي از سولفورموستارد در ...
34 83-t-140 كارآزمايي باليني بررسي تاثير فورسمايد نبولايز شده بر كاهش شدت تنگي نفس در جانبازان داراي برونشيوليت
35 83-t-143 مقايسه اثر درماني كرم Doxepin با روشهاي درماني روتين (بتامتازون موضعي) در درمان ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده ناشي از يولفورموستارد در مصدومين شيميايي
36 83-t-144 بررسي اثر درماني pimecrolimus موضعي باروشهاي درماني روتين (بتامتازون موضعي) در درمان ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده ناشي از سولفورموستارد در مصدومين ...
37 84-d-107 بررسي تجهيزات کمک شنوايي در ايثارگران کم شنوا
38 84-p-103 سنجش رضايت جانبازان از روند كار كميسيون پزشكي تعيين درصد
39 84-p-111 بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر فرزندان 21-18 ساله جانبازان
40 84-p-117 برنامه ارائه خدمات سلامت به جانبازان شيميايي
41 84-p-120 بررسي مرگ و مير در جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال 1368-1384
42 84-p-121 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان قطع عضو دو طرفه اندام فوقاني در سال 1384
43 84-R-103 بررسي ميزان تاثير الكترومگنتيك درماني در پيشگيري و بهبود استئوپروز جانبازان نخاعي
44 84-R-105 بررسي جامع وضعيت سلامت سالمندان ايثارگر و خانواده شاهد
45 84-r-106 بررسي متون و مقالات در خصوص تجهيزات تحريک مغناطيسي مغز و امکان استفاده از آن براي ايثارگران با آسيب سيستم عصبي مرکزي و محيطي
46 84-r-108 بررسي متون و مقالات پيرامون اثرات درماني ليزر کم توان در جانبازان
47 84-T-103 بررسي انواع روشهاي تعيين و محاسبه نقص عضو و از كار افتادگي ريوي و ارائه روشي براي تعيين درصد از كار افتادگي ريوي جانبازان شيميايي
48 84-t-104 ارتباط پلي مورفيسم ژن آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين (ِِACE )با ضايعه ريوي در مصدومين شيميايي مواجهه يافته باگاز خردل
49 84-T-107 مداخله در بيان و عملكرد خانواده نوروترو فين و گيرنده هاي آن در حين ترميم عصبي به منظور هدايت مسيرهاي مولكولي منجر به بقا
50 84-T-111 بررسي اثر مهارکننده انتخابي سايکلواکسيژنازدر مدل حيواني ضايعه نخاعي
51 84-T-112 ارزيابي کاربرد تهويه مکانيکي غير تهاجمي در بهبود شاخصهاي سلامتي جانبازان ريوي شديد
52 84-t-130 بررسي تغييرات مدياتورهاي التهابي مرتبط با خارش در خون محيطي و بافت بيماران با ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده ناشي از گاز خردل
53 85-d-101 بررسي مشكلات و طراحي شلوار و لباس زير براي معلولين قطع دوبل عضو بالاي آرنج فوقاني
54 85-p-102 بررسي نيازهاي سلامت در جانبازان با قطع دو عضو در هر دو اندام تحتاني در سال 1385
55 85-p-104 نيازسنجي سلامت آزادگان در سال 1386
56 85-t-104 ارزيابي پاسخ هاي ايمني سيستميك و شاخص هاي مولكولي در مصدومين شيميايي جنگ عراق - ايران 18 سال پس از مواجهه باگاز خردل
57 85-t-105 بررسي سرطانزايي گاز خردل در ريه مصدومين شيميايي
58 85-t-122 تاثير حوادث ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده بر كيفيت زندگي قربانيان در پنج استان غربي كشور
59 86-p-101 تخمين سالهاي از دست رفته عمر در جنگ ايران و عراق
60 86-t-111 بررسي و مرور متون در مورد اختلال استرس پس از ضربه (PTSD )
61 86-T-123 بررسي اثر تهويه مكانيكي غيرتهاجمي در جانبازان شيميايي مبتلا بيماري ريوي شديد (فاز دوم)