جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

فیلم آشنایی با بیماری آبله میمونی توسط مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مشارکت اداره کل امور تخصصی و گروههای ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران و پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان منتشر شد .در این فیلم آقای دکتر جواد مینویی فر متخصص عفونی و بیمار های گرمسیری اطلاعات مفیدی را در خصوص این بیماری ارائه می کنند.