جستجو

 
چهارشنبه
آذر
1397
21
 

اوقات شرعی

به منظور بهره وري و تقويت فرآيند پژوهشي در عرصه ارتقاء سطح سلامت جانبازان كه هدف نهايي پژوهشكده است،‌دريافت، دسته بندي ، توزيع و انتقال اطلاعات مرتبط با مسائل،مشكلات، نيازها و رضايت مندي جانبازان و در بعد وسيعتر تمامي افراد كم توان جامعه امري است مهم كه بخش اطلاع رساني پژوهشكده در جهت تحقق آن باانتقال متناسب اطلاعات به گروههاي هدف در زمينه هاي پيشگيري ، درمان ، توانبخشي و تجهيزات پزشكي فعاليت مي نمايد.

گروه های هدف

الف: گروههاي جانبازي

1-    گروه جانبازي نخاعي

2-   گروه جانبازي شيميايي

3-   گروه جانبازي اعصاب و روان

4-  گروه جانبازي ويژه (شامل 10 زير گروه)

 

ب: گروههاي در ارتباط با جانباز :

1- داخل سازمان

- مديران و سياستگزاران

- گروههاي درمانگر

- گروههاي مددكار

- گروههاي امور رفاهي و اشتغال

- گروههاي آموزش

2- خارج سازمان

- افكار عمومي

- مديران و افراد تأثير گذار

- مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي

- مراكز توانبخشي و مددكار

- توليد كنندگان صنايع پزشكي

- كادر درمانگر

3- خانواده جانباز

 

پیوندها