جستجو

 
شنبه
مهر
1398
27
 

کتابچه خود آموز تاب آوری به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان نتشر و آمده توزیع در واحدی استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد در این کتابچه سعی بر این بوده که به زبانی بسیار ساده و با استفاده از مثال های کاربردی مخاطبین را با خصوصیات افراد تاب‌آور آشنا نماید  و به صورت خود آموز بتواند آموزش‌هایی را در اختیار ایشان قرار دهد. تاب‌آوری ،دعا و معنویت، مهارت خودکارآمدی، مهارت تفاهم (درک متقابل)، مهارت شوخی، مهارت حل مساله و مهارت تنظیم هیجانی موضوعاتی است که در این کتابچه به آنها پرداخته شده است./